Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
06 30.01.2024 privind majorarea indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate a primarului, serviciile publice și activitățile subordonate Consiliului local Șieuț
05 30.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2024
04 18.01.2024 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. comuna Șieuț să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024
03 18.01.2024 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2023, pentru acoperirea deficitelor secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2024
02 18.01.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr.45 din 27 Octombrie 2023, privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului ”Teren aferent grajd de reproducători a satului Ruștior”, în suprafață de 1617 mp., situat în localitatea Ruștior, comuna Șieuț
01 18.01.2024 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din cadrul comunei Șieuț, pentru anul școlar 2024-2025
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
07 02.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
06 02.02.2024 privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
06 12.01.2024 privind majorarea indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate a primarului, serviciile publice și activitățile subordonate Consiliului local Șieuț
05 12.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2024
03 09.01.2024 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2023, pentru acoperirea deficitelor secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2024
02 05.01.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr.45 din 27 Octombrie 2023, privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului ”Teren aferent grajd de reproducători satului Ruștior”, în suprafață de 1617 mp., situat în localitatea Ruștior, comuna Șieuț
01 04.01.2024 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din cadrul comunei Șieuț, pentru anul școlar 2024-2025
Nr.DataScurtă descriereFișier
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
07 02.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată Primar
06 02.02.2024 privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud Primar
06 12.01.2024 privind majorarea indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate a primarului, serviciile publice și activitățile subordonate Consiliului local Șieuț Primar
05 12.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2024 Primar
03 09.01.2024 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2023, pentru acoperirea deficitelor secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2024 Primar
02 05.01.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr.45 din 27 Octombrie 2023, privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului ”Teren aferent grajd de reproducători satului Ruștior”, în suprafață de 1617 mp., situat în localitatea Ruștior, comuna Șieuț Primar
01 04.01.2024 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din cadrul comunei Șieuț, pentru anul școlar 2024-2025 Primar
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
Nr Data Scurtă descriere Observații
06 30.01.2024 privind majorarea indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate a primarului, serviciile publice și activitățile subordonate Consiliului local Șieuț -
05 30.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2024 -
04 18.01.2024 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. comuna Șieuț să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024 -
03 18.01.2024 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2023, pentru acoperirea deficitelor secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2024 -
02 18.01.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr.45 din 27 Octombrie 2023, privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului ”Teren aferent grajd de reproducători a satului Ruștior”, în suprafață de 1617 mp., situat în localitatea Ruștior, comuna Șieuț -
01 18.01.2024 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din cadrul comunei Șieuț, pentru anul școlar 2024-2025 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA 2023

ARHIVA 2022

ARHIVA 2021

ARHIVA 2020