Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
- - . . . în curs de actualizare
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
05 03.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2023
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
05 03.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2023 Primar
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
Nr Data Scurtă descriere Observații
- - . . . în curs de actualizare -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA 2022

ARHIVA 2021

ARHIVA 2020