Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
21 28.04.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
20 28.04.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
19 28.04.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018
18 28.04.2022 privind rectificarea 1, a Bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022
17 28.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului de specialitate a Primarului comunei Șieuț
16 28.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2022
15 19.04.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale, în comuna Șieuț, localitățile Șieuț, Ruștior, Sebiș și Lunca, județul Bistrița-Năsăud”
14 24.03.2022 privind declararea bunului imobil denumit ”Sediul Consiliului local și Primăriei comunei Șieuț cu Centrul Civic, curte și teren aferent” bun de interes public local al comunei Șieuț
13 24.03.2022 privind închirierea unor suprafețe de pășune aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
12 24.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șieuț, pentru mandatul 2020-2024, actualizat conform Ordinului MDLPA nr.25/2021
07 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2022
06 10.02.2022 privind aprobarea Contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2021
05 10.02.2022 privind alegerea președintelul de ședință
03 27.01.2022 privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 4 mp din suprafața totală a terenului situat în intravilanul localității Șieuț, înscris în CF 25830 Șieuț, nr. cadastral 25830, aparținând domeniului public al Comunei Șieuț
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
1285 15.04.2022 privind rectificarea I a bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022
1170 04.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului de specialitate a Primarului comunei Șieuț
903 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
902 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
901 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitere și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018
492 14.02.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
491 14.02.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitere și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018
490 14.02.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată
423 07.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șieuț, pentru mandatul 2020-2024, actualizat conform Ordinului MDLPA nr.25/2021
367 02.02.2022 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
334 31.01.2022 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2021
90 10.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2022
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
1285 15.04.2022 privind rectificarea I a bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022 Primar
1170 04.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului de specialitate a Primarului comunei Șieuț Primar
903 14.03.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud Primar
902 14.03.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată Primar
901 14.03.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitere și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018 Primar
492 14.02.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud Primar
491 14.02.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitere și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018 Primar
490 14.02.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată Primar
367 02.02.2022 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț Primar
334 31.01.2022 privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2021 Primar
90 10.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2022 Primar
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
Nr Data Scurtă descriere Observații
21 28.04.2022 privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr.1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
20 28.04.2022 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată -
19 28.04.2022 privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr.1277 din 06.12.2018 -
18 28.04.2022 privind rectificarea 1, a Bugetului comunei Șieuț, pe anul 2022 -
17 28.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Aparatului de specialitate a Primarului comunei Șieuț -
16 28.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2022 -
15 19.04.2022 privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și a Devizului general al obiectivului de investiție ”Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale, în comuna Șieuț, localitățile Șieuț, Ruștior, Sebiș și Lunca, județul Bistrița-Năsăud” -
14 24.03.2022 privind declararea bunului imobil denumit ”Sediul Consiliului local și Primăriei comunei Șieuț cu Centrul Civic, curte și teren aferent” bun de interes public local al comunei Șieuț -
13 24.03.2022 privind închirierea unor suprafețe de pășune aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț -
12 24.03.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Șieuț, pentru mandatul 2020-2024, actualizat conform Ordinului MDLPA nr.25/2021 -
07 10.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2022 -
06 10.02.2022 privind aprobarea Contului de închidere a exercițiului bugetar pe anul 2021 -
05 10.02.2022 privind alegerea președintelul de ședință -
03 27.01.2022 privind concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 4 mp din suprafața totală a terenului situat în intravilanul localității Șieuț, înscris în CF 25830 Șieuț, nr. cadastral 25830, aparținând domeniului public al Comunei Șieuț -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA 2021

ARHIVA 2020