Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier
21 25.04.2024 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare, al comunei Șieuț” Domnișoarei Dr. PATRICIA-SMARANDA MUREȘAN, etnolog și cercetător științific.
20 25.04.2024 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare, al comunei Șieuț” Părintelui Prof. Univ. Dr. VASILE GORDON.
19 25.04.2024 privind aprobarea modifcării, prin act adițional a contractului de închiriere a contractului de închiriere pajiști nr.738/112 din 28.03.2017, închieat cu Dumbrăvan Maria Cristina.
18 25.04.2024 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr.738/167 din 30.03.2017, încheiat cu Handrea Liliana PFA.
17 25.04.2024 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2024.
16 28.03.2024 privind acceptarea Ofertei de donație, a unui teren neproductiv, în suprafață de 614 mp. înscris în CF nr.26285 Șieuț, cadastral nr.26285, în scopul realizării unor investiții de interes local
15 28.03.2024 privind aprobarea reactualizării Indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general, faza SF, pentru obiectivul de investiții ”Execuția branșamente apă și racord canal pe rețele existent la imobilele din comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
14 28.03.2024 privind aprobarea actualizării Indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general, faza PT, pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea alimentare cu apă potabilă în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, pentru realizarea obiectivului
13 28.03.2024 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
12 28.03.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, trasnport, stocare temporară, transfer, sortare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud
11 28.03.2024 privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
10 28.03.2024 privind alegerea președintelui de ședință
06 30.01.2024 privind majorarea indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate a primarului, serviciile publice și activitățile subordonate Consiliului local Șieuț
05 30.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2024
04 18.01.2024 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. comuna Șieuț să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024
03 18.01.2024 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2023, pentru acoperirea deficitelor secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2024
02 18.01.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr.45 din 27 Octombrie 2023, privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului ”Teren aferent grajd de reproducători a satului Ruștior”, în suprafață de 1617 mp., situat în localitatea Ruștior, comuna Șieuț
01 18.01.2024 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din cadrul comunei Șieuț, pentru anul școlar 2024-2025
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
Nr. Data Scurtă descriere Fișier
28 10.07.2024 privind rectificarea nr.2 a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2024
27 28.06.2024 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior destinată vânzării, prin licitație publică cu strigare, către agenți economici
26 27.06.2024 privind majorarea, începând cu luna iunie 2024 a unor salarii prevăzute în Anexă la Hotărârea consiliului local Șieuț nr.6 din 30.01.2024 în vederea punerii în aplicare a prevederilor Articolului II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.53/2024
22 21.05.2024 privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2024
21 12.04.2024 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare, al comunei Șieuț” domnișoarei Dr. Patricia-Smaranda MUREȘAN, etnolog și cercetător științific
20 12.04.2024 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare, al comunei Șieuț” domnului Preot Prof. Univ. Dr. Vasile GORDON
19 10.04.2024 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr.738/112 din 28.03.2017, încheiat cu Dumbrăvan Maria Cristiana
18 29.03.2024 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr.738/167 din 30.03.2017, încheiat cu Handrea Liniana PFA
15 07.03.2024 privind acceptarea Ofertei de donație, a unui teren neproductiv, în suprafață de 614 mp. înscris în CF nr. 26285 Șieuț, cadastral nr. 26285, în scopul realizării unor investiții de interes local
14 04.03.2024 privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general, faza SF, pentru obiectivul de investiții ”Execuție branșamente apă și racord canal pe rețele existente la imobilele din comuna Șieuț, Județul Bistrița-Năsăud” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
13 04.03.2024 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general, faza PT, pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în comun Șieuț, Județul Bistrița-Năsăud”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, pentru realizarea obiectivului
13 01.03.2024 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2024
12 20.02.2024 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții a Aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț, a Serviciilor publice de interes local și activitățile subordonate Consiliului local Șieuț
11 14.02.2024 privind implementarea proiectului ”Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare, de evenimente catastrofale”, investiția ”Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane”, schema de ajutor de stat, componenta C2: Păduri și protecția biodiversității
10 13.02.2024 privind schimbarea denumirii străzii ”Șipote” în ”Andrei Bugnariu - Jurist”, din localitatea Lunca, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud
09 05.02.2024 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
08 08.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operare Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
07 02.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
06 02.02.2024 privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
06 12.01.2024 privind majorarea indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate a primarului, serviciile publice și activitățile subordonate Consiliului local Șieuț
05 12.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2024
03 09.01.2024 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2023, pentru acoperirea deficitelor secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2024
02 05.01.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr.45 din 27 Octombrie 2023, privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului ”Teren aferent grajd de reproducători satului Ruștior”, în suprafață de 1617 mp., situat în localitatea Ruștior, comuna Șieuț
01 04.01.2024 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din cadrul comunei Șieuț, pentru anul școlar 2024-2025
Nr.DataScurtă descriereFișier
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
28 10.07.2024 privind rectificarea nr.2 a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2024 Primar
27 28.06.2024 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație pentru masa lemnoasă pe picior destinată vânzării, prin licitație publică cu strigare, către agenți economici Primar
26 27.06.2024 privind majorarea, începând cu luna iunie 2024 a unor salarii prevăzute în Anexă la Hotărârea consiliului local Șieuț nr.6 din 30.01.2024 în vederea punerii în aplicare a prevederilor Articolului II din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.53/2024 Primar
22 21.05.2024 privind rectificarea nr.1 a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2024 Primar
21 25.04.2024 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare, al comunei Șieuț” Domnișoarei Dr. PATRICIA-SMARANDA MUREȘAN, etnolog și cercetător științific. Primar
20 25.04.2024 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare, al comunei Șieuț” Părintelui Prof. Univ. Dr. VASILE GORDON. Primar
19 25.04.2024 privind aprobarea modifcării, prin act adițional a contractului de închiriere a contractului de închiriere pajiști nr.738/112 din 28.03.2017, închieat cu Dumbrăvan Maria Cristina. Primar
18 25.04.2024 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr.738/167 din 30.03.2017, încheiat cu Handrea Liliana PFA. Primar
17 25.04.2024 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2024. Primar
21 12.04.2024 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare, al comunei Șieuț” domnișoarei Dr. Patricia-Smaranda MUREȘAN, etnolog și cercetător științific Primar
20 12.04.2024 privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare, al comunei Șieuț” domnului Preot Prof. Univ. Dr. Vasile GORDON Primar
19 10.04.2024 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr.738/112 din 28.03.2017, încheiat cu Dumbrăvan Maria Cristiana Primar
18 29.03.2024 privind aprobarea modificării, prin act adițional a contractului de închiriere pajiști nr.738/167 din 30.03.2017, încheiat cu Handrea Liniana PFA Primar
15 07.03.2024 privind acceptarea Ofertei de donație, a unui teren neproductiv, în suprafață de 614 mp. înscris în CF nr. 26285 Șieuț, cadastral nr. 26285, în scopul realizării unor investiții de interes local Primar
14 04.03.2024 privind aprobarea reactualizării indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general, faza SF, pentru obiectivul de investiții ”Execuție branșamente apă și racord canal pe rețele existente la imobilele din comuna Șieuț, Județul Bistrița-Năsăud” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Primar
13 04.03.2024 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general, faza PT, pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în comun Șieuț, Județul Bistrița-Năsăud”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, pentru realizarea obiectivului Primar
13 01.03.2024 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2024 Primar
12 20.02.2024 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții a Aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț, a Serviciilor publice de interes local și activitățile subordonate Consiliului local Șieuț Primar
11 14.02.2024 privind implementarea proiectuluui ”Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare, de evenimente catastrofale”, investiția ”Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane”, schema de ajutor de stat, componenta C2: Păduri și protecția biodiversității Primar
10 13.02.2024 privind schimbarea denumirii străzii ”Șipote” în ”Andrei Bugnariu - Jurist”, din localitatea Lunca, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud Primar
09 05.02.2024 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț Primar
08 08.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operare Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată Primar
07 02.02.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată Primar
06 02.02.2024 privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud Primar
06 12.01.2024 privind majorarea indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate a primarului, serviciile publice și activitățile subordonate Consiliului local Șieuț Primar
05 12.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2024 Primar
03 09.01.2024 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2023, pentru acoperirea deficitelor secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2024 Primar
02 05.01.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr.45 din 27 Octombrie 2023, privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului ”Teren aferent grajd de reproducători satului Ruștior”, în suprafață de 1617 mp., situat în localitatea Ruștior, comuna Șieuț Primar
01 04.01.2024 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din cadrul comunei Șieuț, pentru anul școlar 2024-2025 Primar
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator
Nr Data Scurtă descriere Observații
16 28.03.2024 privind acceptarea Ofertei de donație, a unui teren neproductiv, în suprafață de 614 mp. înscris în CF nr.26285 Șieuț, cadastral nr.26285, în scopul realizării unor investiții de interes local -
15 28.03.2024 privind aprobarea reactualizării Indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general, faza SF, pentru obiectivul de investiții ”Execuția branșamente apă și racord canal pe rețele existent la imobilele din comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului -
14 28.03.2024 privind aprobarea actualizării Indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general, faza PT, pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea alimentare cu apă potabilă în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, pentru realizarea obiectivului -
13 28.03.2024 privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț -
12 28.03.2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, trasnport, stocare temporară, transfer, sortare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud -
11 28.03.2024 privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud -
10 28.03.2024 privind alegerea președintelui de ședință -
06 30.01.2024 privind majorarea indemnizațiilor lunare pentru funcțiile de demnitate publică, a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate a primarului, serviciile publice și activitățile subordonate Consiliului local Șieuț -
05 30.01.2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2024 -
04 18.01.2024 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. comuna Șieuț să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2024-2027, actualizat 2024, precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.3 din 17.09.2008 cu noul Plan tarifar valabil din 2024 -
03 18.01.2024 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local, realizate la finele anului 2023, pentru acoperirea deficitelor secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2024 -
02 18.01.2024 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr.45 din 27 Octombrie 2023, privind declararea ca bun de uz și interes public local a imobilului ”Teren aferent grajd de reproducători a satului Ruștior”, în suprafață de 1617 mp., situat în localitatea Ruștior, comuna Șieuț -
01 18.01.2024 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din cadrul comunei Șieuț, pentru anul școlar 2024-2025 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA 2023

ARHIVA 2022

ARHIVA 2021

ARHIVA 2020