Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
67 10.11.2020 privind desemnarea ca reprezentanți legali ai Consiliului local al comunei Șieuț în calitate de membri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Șieuț -
66 10.11.2020 privnd aprobarea proiectului: ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC la Școala Gimnazială din comuna Șieuț” -
65 10.11.2020 privind aprobarea parteneriatului dintre comuna Șieuț și Școala Gimnazială din comuna Șieuț în vederea implementării proiectului: ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC la Școala Gimnazială din comuna Șieuț” -
64 10.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință -
63 29.10.2020 privind desemnarea ca reprezentant legal al proiectelor cu finanțare europeană ”Amenajare centru civic în localitatea Șieuț” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin programul FEADR - Măsura de finanțare M3/6B - ”Servicii de bază și reînnoirea satelor”, Domeniul de intervenție 6B - Servicii de bază și reînnoirea satelor - Componenta A - obiective ce se încadrează în prevederile art. 60, alin. (1), lit. b), c), d), e) și g( din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - corespondență SM 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” - din cadrul GAL BÂRGĂU CĂLIMANI, a domnului Ivan Mihai-Gheorghe - primar al comunei Șieuț -
62 29.10.2020 privind desemnarea ca reprezentant legal al proiectului ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a domnului Ivan Mihai-Gheorghe - primar al comunei Șieuț -
61 29.10.2020 privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al comunei Șieuț în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrală a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud precum și în adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
60 29.10.2020 privind desemnarea ca reprezentant legal al proiectelor cu finanțare europeană ”Construire rețea publică de apă, apă uzată menajeră și stație de epurare în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Măsura 07 - ”Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale” - Submăsura 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” domeniul de intervenție DI 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale a domnului primar Ivan Mihai-Gheorghe -
59 29.10.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud -
58 29.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud -
57 29.10.2020 privind alegerea președintelui de ședință -
56 21.09.2020 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020 -
55 21.09.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr. 36 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 471 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 7C, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
54 21.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 76 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 25B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
53 21.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum total brut de 2804 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 26B, 25C, 24C, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
52 21.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 219 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, 22A, 22B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
51 21.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 895 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, 1A, 1B, 1D, 2A și 2B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
50 21.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1493 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 20A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
49 21.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 568 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 6A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
48 21.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr.37 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 724 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 16, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
47 21.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr.35 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1330 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 8, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
46 21.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr.34 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 998 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 5A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
45 21.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr.33 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1579 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 18A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
44 21.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr.31 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1118 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 4A, 4B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
43 21.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr.30 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 700 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 3A, 3B, 3C, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
42 21.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr.28 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1670 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 19, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
41 21.09.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300251 din 21.06.2017 în valoare de 4.524.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
40 26.08.2020 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț pe anul 2020 -
39 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 62 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.4, ua 62B, ”Frumușica” - pădure comunală a satului Șieuț, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
38 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 447 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.4, ua 60B, 61A, 62A, 62C, ”Frumușica” - pădure comunală a satului Șieuț, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
37 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 724 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 16, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
36 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 471 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 7C, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
35 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1330 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 8, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
34 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 998 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 5A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
33 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 510 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 14A, 15A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
32 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1579 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 18A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
31 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 118 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 4A, 4B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
30 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 700 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 3A, 3B, 3C, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
29 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 789 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 17A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
28 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1670 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 19, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
27 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 733 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 21A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
26 26.08.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Șieuț -
25 30.07.2020 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020 -
24 30.07.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 471 mc din care 471 mc rășinoase masă lemnoasă pe picior din fondul forestier al comunei Șieuț - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru din UB 7.2, UA 7 C produse principale pentru producția anului 2020 a.p.v. 507 F, A 1 - ”Cofuri” 507 -
23 30.07.2020 privind aprobarea achiziționării unei autospeciale pentru intervenții PSI pentru localitatea Sebiș, comuna Șieuț -
22 16.07.2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 - 29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
21 30.06.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 518 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 12, 13A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
20 30.06.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 929 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 9, 10, 11A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
19 30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Șieuț -
18 30.06.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr.13 din 30.04.2020, privind aprobarea concesionării, fără licitație publică a două spații-cabinet medical de medicină generală de familie și cabinet stomatologic, din imobilul Dispensar uman Șieuț (parter), situat în localitatea Șieuț, nr.184, înscris în CF 25831-C1, aparținând domeniului public al comunei Șieuț, destinate și utilizate în scopul desfășurării de activități medicale, specifice, pentru și în folosul locuitorilor comunei Șieuț -
17 30.06.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr.11 din 15.04.2020, privind acordarea unor ajutoare de urgență în natură celor patru familii din localitatea Șieuț, afectate de incendiul care a avut loc în seara zilei de 12 spre 13 aprilie 2020 -
16 28.05.2020 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020 -
15 28.05.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Șieuț -
14 30.04.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2020 -
13 30.04.2020 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a două spații - cabinet medical de medicină generală de familie și cabinet stomatologic, din imobilul Dispensar uman Șieuț (parter), situat în localitatea Șieuț, nr.184, înscris în CF 25831 Șieuț, nr. cadastral 25831-C1, aparținând domeniului public al comunei Șieuț, destinate și utilizate în scopul desfășurării de activități medicale, specifice, pentru și în folosul locuitorilor comunei Șieuț -
12 15.04.2020 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Șieuț prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, pe perioada Stării de Urgență instituită la nivelul României -
11 15.04.2020 privind acordarea unor ajutoare de urgență în natură celor patru familii din localitatea Șieuț, afectate de incendiul care a avut loc în seara zilei de 12 spre 13 aprilie 2020 -
10 04.03.2020 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020 -
09 18.02.2020 privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol la nivelul comunei Șieuț pentru perioada 2020-2024 -
08 18.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2020 -
07 18.02.2020 privind aprobarea utilizării bugetului local realizat la finele anului 2019, pentru acoperirea deficitului pe anul 2020 -
06 18.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliul local al comunei Șieuț -
05 23.01.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1259 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 1A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
04 23.01.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1159 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 2A ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
03 23.01.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 810 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 22A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul silvic Dealu Negru -
02 23.01.2020 privind aprobarea prețului de vânzare directă pentru anul 2020 a masei lemnoase, din fondul forestier proprietate publică a comunei Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. -
01 23.01.2020 privind organizarea rețelei școlare în comuna Șieuț, pentru anul școlar 2020-2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
2657 18.09.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr. 36 din 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 471 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 7C ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2655 18.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 76 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 25B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2654 18.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 2804 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 26B, 25C, 24C, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2653 18.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 219 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 22A, 22B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2652 18.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 895 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 1A, 1B, 1D, 2A, și 2B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2651 18.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1493 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 20A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2650 18.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 568 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 6A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2649 18.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr. 37 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 724 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 16 ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2649 18.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr. 36 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1330 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 8 ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2649 18.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr.34 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 998 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 5A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2649 18.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr. 33 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total dde 1579 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 18A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2649 18.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr. 31 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total dde 1118 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 4A, 4B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2649 18.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr. 30 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 700 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 3A, 3B, 3C, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2649 18.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr. 28 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1670 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 19, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2627 18.09.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300251 din 21.06.2017 în valoare de 4.524.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
2373 21.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 62 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.4, ua 62B, ”Frumușica” - pădure comunală a satului Șieuț, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2372 21.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 447 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.4, ua 60B, 61A, 62A, 62C, ”Frumușica” - pădure comunală a satului Șieuț, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2358 20.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 509 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.4, ua 60B, 61A, 62A, 62B, 62C, ”Frumușica” - pădure comunală a satului Șieuț, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2357 20.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorifcării unui volum brut total de 998 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 5A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, alfat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2356 20.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorifcării unui volum brut total de 510 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 14A, 15A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2355 20.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1579 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 18A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2354 20.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1118 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 4A, 4B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2267 12.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 700 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 3A, 3B, 3C, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2266 12.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1670 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 19, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2265 12.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 733 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 21A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2243 12.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 789 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, UA 17A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
2138 27.07.2020 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020 -
2127 24.07.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 471 mc din care 471 mc ras masă lemnoasă pe picior din fondul forestier al comunei Șieuț, a.p.v. nr. 507 F, A1-507 ”Cofuri” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru pentru agenții economici sau un volum de 460 mc pentru valorificarea în faze la populație, agenți economici, nevoi personale din UB 7.2, UA 7C produse principale pentru producția anului 2020 -
2119 24.07.2020 privind aprobarea achiziționării unei autospeciale pentru intervenții PSI pentru localitatea Sebiș, comuna Șieuț -
1987 10.07.2020 privind respingerea Actelor Adiționale nr.3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018 și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
1716 17.06.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 929 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, UA9, 10, 11A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
1715 17.06.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 518 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, UA 12, 13A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
1709 15.06.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr. 13 din 30.04.2020, privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a două spații - cabinet medical de medicină generală de familie și cabinet stomatologic, din imobilul Dispensar uman Șieuț (parter), situat în localitatea Șieuț, nr.184, înscris în CF 25831 Șieuț, nr. cadastral 25831-C1, aparținând domeniului public al comunei Șieuț, destinate și utilizate în scopul desfășurării de activități medicale, specifice, pentru și în folosul locuitorilor comunei Șieuț -
1606 05.06.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr.11 din 15.04.2020, privind acordarea unor ajutoare de urgență în natură celor patru familii din localitatea Șieuț, afectate de incendiul care a avut loc în seara zilei de 12 spre 13 aprilie 2020 -
1406 11.05.2020 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020 -
1058 20.03.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2020 -
640 25.02.2020 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020 -
161 10.02.2020 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a două spații din imobilul Dispensar uman Șieuț (parter), situat în localitatea Șieuț, nr.184, înscris în CF 25831 Șieuț nr. cadastral 25831-C1, aparținând domeniului public al comunei Șieuț, destinate pentru cabinete medicale de medicină generală de familie și cabinet stomatologic, utilizate doar în scopul desfășurării de activități medicale specifice, pentru și în folosul locuitorilor comunei Șieuț -
298 23.01.2020 privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol la nivelul comunei Șieuț pentru perioada 2020-2024 -
112 15.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local realizat la finele anului 2019, pentru acoperirea deficitului pe anul 2020 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
2657 18.09.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr. 36 din 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 471 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 7C ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2655 18.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 76 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 25B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2654 18.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 2804 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 26B, 25C, 24C, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2653 18.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 219 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 22A, 22B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2652 18.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 895 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 1A, 1B, 1D, 2A, și 2B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2651 18.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1493 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 20A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2650 18.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 568 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 6A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2649 18.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr. 37 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 724 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 16 ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2649 18.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr. 36 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1330 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 8 ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2649 18.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr.34 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 998 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 5A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2649 18.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr. 33 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total dde 1579 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 18A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2649 18.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr. 31 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total dde 1118 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 4A, 4B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2649 18.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr. 30 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 700 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 3A, 3B, 3C, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2649 18.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr. 28 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1670 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 19, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2627 18.09.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300251 din 21.06.2017 în valoare de 4.524.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 Primar -
2373 21.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 62 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.4, ua 62B, ”Frumușica” - pădure comunală a satului Șieuț, aflat în administrare la Oculul Silvic Dealu Negru Primar -
2372 21.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 447 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.4, ua 60B, 61A, 62A, 62C, ”Frumușica” - pădure comunală a satului Șieuț, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2358 20.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 509 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.4, ua 60B, 61A, 62A, 62B, 62C, ”Frumușica” - pădure comunală a satului Șieuț, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2357 20.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorifcării unui volum brut total de 998 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 5A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, alfat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2356 20.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorifcării unui volum brut total de 510 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 14A, 15A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2355 20.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1579 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 18A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2354 20.08.2020 privnd aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1118 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 4A, 4B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2267 12.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 700 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 3A, 3B, 3C, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2266 12.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1670 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 19, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2265 12.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 733 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 21A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2243 12.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 789 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, UA 17A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
2138 27.07.2020 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020 Primar -
2127 24.07.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 471 mc din care 471 mc ras masă lemnoasă pe picior din fondul forestier al comunei Șieuț, a.p.v. nr. 507 F, A1-507 ”Cofuri” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru pentru agenții economici sau un volum de 460 mc pentru valorificarea în faze la populație, agenți economici, nevoi personale din UB 7.2, UA 7C produse principale pentru producția anului 2020 Primar -
2119 24.07.2020 privind aprobarea achiziționării unei autospeciale pentru intervenții PSI pentru localitatea Sebiș, comuna Șieuț Grup de consilieri -
1987 10.07.2020 privind respingerea Actelor Adiționale nr.3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018 și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud Primar -
1716 17.06.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 929 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, UA9, 10, 11A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
1715 17.06.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 518 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, UA 12, 13A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru Primar -
1709 15.06.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr. 13 din 30.04.2020, privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a două spații - cabinet medical de medicină generală de familie și cabinet stomatologic, din imobilul Dispensar uman Șieuț (parter), situat în localitatea Șieuț, nr.184, înscris în CF 25831 Șieuț, nr. cadastral 25831-C1, aparținând domeniului public al comunei Șieuț, destinate și utilizate în scopul desfășurării de activități medicale, specifice, pentru și în folosul locuitorilor comunei Șieuț Primar -
1606 05.06.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr.11 din 15.04.2020, privind acordarea unor ajutoare de urgență în natură celor patru familii din localitatea Șieuț, afectate de incendiul care a avut loc în seara zilei de 12 spre 13 aprilie 2020 Primar -
1406 11.05.2020 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020 Primar -
1058 20.03.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2020 Primar -
640 25.02.2020 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020 Primar -
161 10.02.2020 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a două spații din imobilul Dispensar uman Șieuț (parter), situat în localitatea Șieuț, nr.184, înscris în CF 25831 Șieuț nr. cadastral 25831-C1, aparținând domeniului public al comunei Șieuț, destinate pentru cabinete medicale de medicină generală de familie și cabinet stomatologic, utilizate doar în scopul desfășurării de activități medicale specifice, pentru și în folosul locuitorilor comunei Șieuț Primar -
298 23.01.2020 privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol la nivelul comunei Șieuț pentru perioada 2020-2024 Primar -
112 15.01.2020 privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local realizat la finele anului 2019, pentru acoperirea deficitului pe anul 2020 Primar -
Nr. Data Scurtă descriere Inițiator Observații
Nr Data Scurtă descriere Observații
67 10.11.2020 privind desemnarea ca reprezentanți legali ai Consiliului local al comunei Șieuț în calitate de membri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Șieuț -
66 10.11.2020 privnd aprobarea proiectului: ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC la Școala Gimnazială din comuna Șieuț” -
65 10.11.2020 privind aprobarea parteneriatului dintre comuna Șieuț și Școala Gimnazială din comuna Șieuț în vederea implementării proiectului: ”Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC la Școala Gimnazială din comuna Șieuț” -
64 10.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință -
63 29.10.2020 privind desemnarea ca reprezentant legal al proiectelor cu finanțare europeană ”Amenajare centru civic în localitatea Șieuț” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin programul FEADR - Măsura de finanțare M3/6B - ”Servicii de bază și reînnoirea satelor”, Domeniul de intervenție 6B - Servicii de bază și reînnoirea satelor - Componenta A - obiective ce se încadrează în prevederile art. 60, alin. (1), lit. b), c), d), e) și g( din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - corespondență SM 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” - din cadrul GAL BÂRGĂU CĂLIMANI, a domnului Ivan Mihai-Gheorghe - primar al comunei Șieuț -
62 29.10.2020 privind desemnarea ca reprezentant legal al proiectului ”Modernizarea Infrastructurii Rutiere Locale în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a domnului Ivan Mihai-Gheorghe - primar al comunei Șieuț -
61 29.10.2020 privind mandatarea reprezentantului Consiliului local al comunei Șieuț în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrală a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud precum și în adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud -
60 29.10.2020 privind desemnarea ca reprezentant legal al proiectelor cu finanțare europeană ”Construire rețea publică de apă, apă uzată menajeră și stație de epurare în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” pentru investiții publice în sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Măsura 07 - ”Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale” - Submăsura 7.2 ”Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică” domeniul de intervenție DI 6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale a domnului primar Ivan Mihai-Gheorghe -
59 29.10.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud -
58 29.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud -
57 29.10.2020 privind alegerea președintelui de ședință -
56 21.09.2020 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020 -
55 21.09.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr. 36 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 471 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 7C, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
54 21.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 76 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 25B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
53 21.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum total brut de 2804 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 26B, 25C, 24C, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
52 21.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 219 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, 22A, 22B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
51 21.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 895 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, 1A, 1B, 1D, 2A și 2B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
50 21.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1493 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 20A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
49 21.09.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 568 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 6A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
48 21.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr.37 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 724 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 16, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
47 21.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr.35 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1330 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 8, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
46 21.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr.34 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 998 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 5A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
45 21.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr.33 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1579 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 18A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
44 21.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr.31 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1118 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 4A, 4B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
43 21.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr.30 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 700 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 3A, 3B, 3C, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
42 21.09.2020 privind modificarea Articolului 2, aliniat (1), din Hotărârea Consiliului local Șieuț nr.28 din 26.08.2020, privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1670 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 19, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
41 21.09.2020 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300251 din 21.06.2017 în valoare de 4.524.000 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2 -
40 26.08.2020 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț pe anul 2020 -
39 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 62 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.4, ua 62B, ”Frumușica” - pădure comunală a satului Șieuț, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
38 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 447 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.4, ua 60B, 61A, 62A, 62C, ”Frumușica” - pădure comunală a satului Șieuț, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
37 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 724 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 16, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
36 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 471 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 7C, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
35 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1330 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 8, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
34 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 998 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 5A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
33 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 510 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 14A, 15A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
32 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1579 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 18A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
31 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 118 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 4A, 4B, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
30 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 700 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 3A, 3B, 3C, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
29 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 789 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 17A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
28 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1670 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 19, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
27 26.08.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 733 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 21A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
26 26.08.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Șieuț -
25 30.07.2020 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020 -
24 30.07.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 471 mc din care 471 mc rășinoase masă lemnoasă pe picior din fondul forestier al comunei Șieuț - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru din UB 7.2, UA 7 C produse principale pentru producția anului 2020 a.p.v. 507 F, A 1 - ”Cofuri” 507 -
23 30.07.2020 privind aprobarea achiziționării unei autospeciale pentru intervenții PSI pentru localitatea Sebiș, comuna Șieuț -
22 16.07.2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr.1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 - 29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr.3 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud -
21 30.06.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 518 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 12, 13A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
20 30.06.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 929 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 9, 10, 11A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
19 30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Șieuț -
18 30.06.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr.13 din 30.04.2020, privind aprobarea concesionării, fără licitație publică a două spații-cabinet medical de medicină generală de familie și cabinet stomatologic, din imobilul Dispensar uman Șieuț (parter), situat în localitatea Șieuț, nr.184, înscris în CF 25831-C1, aparținând domeniului public al comunei Șieuț, destinate și utilizate în scopul desfășurării de activități medicale, specifice, pentru și în folosul locuitorilor comunei Șieuț -
17 30.06.2020 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Șieuț nr.11 din 15.04.2020, privind acordarea unor ajutoare de urgență în natură celor patru familii din localitatea Șieuț, afectate de incendiul care a avut loc în seara zilei de 12 spre 13 aprilie 2020 -
16 28.05.2020 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020 -
15 28.05.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Șieuț -
14 30.04.2020 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2020 -
13 30.04.2020 privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a două spații - cabinet medical de medicină generală de familie și cabinet stomatologic, din imobilul Dispensar uman Șieuț (parter), situat în localitatea Șieuț, nr.184, înscris în CF 25831 Șieuț, nr. cadastral 25831-C1, aparținând domeniului public al comunei Șieuț, destinate și utilizate în scopul desfășurării de activități medicale, specifice, pentru și în folosul locuitorilor comunei Șieuț -
12 15.04.2020 privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului local al comunei Șieuț prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, pe perioada Stării de Urgență instituită la nivelul României -
11 15.04.2020 privind acordarea unor ajutoare de urgență în natură celor patru familii din localitatea Șieuț, afectate de incendiul care a avut loc în seara zilei de 12 spre 13 aprilie 2020 -
10 04.03.2020 privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020 -
09 18.02.2020 privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol la nivelul comunei Șieuț pentru perioada 2020-2024 -
08 18.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2020 -
07 18.02.2020 privind aprobarea utilizării bugetului local realizat la finele anului 2019, pentru acoperirea deficitului pe anul 2020 -
06 18.02.2020 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliul local al comunei Șieuț -
05 23.01.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1259 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 1A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
04 23.01.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 1159 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 2A ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru -
03 23.01.2020 privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 810 mc masă lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, UB 7.2, ua 22A, ”Cofurii” - pădure comunală a satului Sebiș, aflat în administrare la Ocolul silvic Dealu Negru -
02 23.01.2020 privind aprobarea prețului de vânzare directă pentru anul 2020 a masei lemnoase, din fondul forestier proprietate publică a comunei Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. -
01 23.01.2020 privind organizarea rețelei școlare în comuna Șieuț, pentru anul școlar 2020-2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

în curs de actualizare...