Convocări ședințe Consiliul local Șieuț.

ART. 134 Convocarea ședințelor Consiliului local

(1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:
a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) și c);
b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. b).

(2) Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.

Codul administrativ din 03.07.2019DataDescriereFișierOrdine
de zi
Materiale ședință
18.11.2021 Se convoacă Consiliul local Șieuț în ședință ordinară pentru data de joi 25.11.2021 ora 14:00
05.11.2021 Se convoacă Consiliul local Șieuț în ședință ordinară pentru data de joi 11.11.2021 ora 9:00
15.10.2021 Se convoacă Consiliul local Șieuț în ședință ordinară pentru data de joi 21.10.2021 ora 14:00
22.09.2021 Se convoacă Consiliul local Șieuț în ședință ordinară pentru data de marți 28.09.2021 ora 10:00
09.09.2021 Se convoacă Consiliul local Șieuț în ședință ordinară pentru data de luni 13.09.2021 ora 10:00
23.07.2021 Se convoacă Consiliul local Șieuț în ședință ordinară pentru data de joi 29.07.2021 ora 14:00
21.05.2021 Se convoacă Consiliul local Șieuț în ședință ordinară pentru data de joi 27.05.2021 ora 11:00
22.04.2021 Se convoacă Consiliul local Șieuț în ședință extraordinară pentru data de marți 27.04.2021 ora 19:00
16.04.2021 Se convoacă Consiliul local Șieuț în ședință ordinară pentru data de joi 22.04.2021 ora 11:00
19.03.2021 Se convoacă Consiliul local Șieuț în ședință ordinară pentru data de joi 25.03.2021 ora 11:00
19.02.2021 Se convoacă Consiliul local Șieuț în ședință ordinară pentru data de joi 25.02.2021 ora 10:00
21.01.2021 Se convoacă Consiliul local Șieuț în ședință ordinară pentru data de joi 28.01.2021 ora 10:00