Documente și informaţii financiare

actualizat 02.10.2023 prin grija
COMPARTIMENT CONTABILITATE-ECONOMIC, BUGET-FINANȚE
IMPOZITE ȘI TAXE, ACHIZIȚII PUBLICE

DataDescriereFișier
30.09.2023Bilanț la 30.09.2023
30.09.2022Bilanț la 30.09.2022
30.06.2020Bilanț la 30.06.2020
31.03.2020Bilanț la 31.03.2020
31.12.2019Bilanț la 31.12.2019
30.09.2019Bilanț la 30.09.2019
30.06.2018Bilanț la 30.06.2018
31.12.2017Bilanț la 31.12.2017
AnTrim. ITrim. IITrim. IIITrim. IV
2022 - -
2021
2020
2019 -
Bilanț la 31.12.2022
Contul de rezultat patrimonial (buget local)
Contul de rezultat patrimonial (buget subvenții)
Contul de rezultat patrimonial (integral)
Contul de rezultat patrimonial (buget fd nerambursabile)
Situația fluxurilor de trezorerie (Anexa 3)
Situația fluxurilor de trezorerie (Anexa 4)
Disponibil din mijloace cu destinație specială
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice din administrația locală
Contul de execuție a bugetului local - venituri
Contul de execuție a bugetului local - venituri (Anexa 12)
Contul de execuție a bugetului local - cheltuieli (Anexa 13)
Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice din venituri prorprii și subvenții (de subordonare locală) - cheltuieli (Anexa 11)
Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice din venituri prorprii și subvenții (de subordonare locală) - venituri (Anexa 9)
Veniturile, cheltuielile și excedente ale bugetelor locale pe UAT
Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor
Situația activelor fixe amortizabile (creșteri)
Situația activelor fixe amortizabile (reduceri)
Situația activelor fixe neamortizabile (creșteri)
Situația activelor fixe amortizabile (reduceri)
Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii
Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare
Situația sumelor primite indirect de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare
Plăți restante
Situația centralizată a arieratelor bugetului general al UAT
Sinteza plăților restante și arieratelor
Situația plăților efectuate din FEN postaderare (titlul 56 și titlul 58)
Balanța analitică
Balanța cumulată
Balanța de verificare
Anexa 30 Plăți restante și situația numărului de posturi (A)
Anexa 30 Plăți restante și situația numărului de posturi (B)