(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;
Codul administrativ din 03.07.2019

Nr.DataDescriereFișier
1558 15.05.2023 Raportul procedurii privind închiriere a suprafețelor de pășune comunală aparținând domeniul public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
1262 22.04.2023 Raport de activitate al viceprimarului comunei Șieuț pe anul 2022
1201 13.04.2023 Raportul primarului privind situația economică, socială și de mediu a Comunei Șieuț pe anul 2022
477 10.02.2022 Raportul primarului privind situația economică, socială și de mediu a Comunei Șieuț pe anul 2021
Nr.DataDescriereFișier
- - În curs de actualizare!