Comisia pentru programul de dezvoltare economică, buget- finanţe, administrarea domeniului public şi privat, gospodărire comunală, agricultură urbanism și amenajarea teritoriului

Dumbrăvan Ioan - președinte
Socaciu Dumitru Marius - secretar
Andrecuț Ilie-Iulian - membru
Simionca Ioan - membru
Simionca Marin-Grigore - membru

Comisia pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice și a drepturilor cetățenilor

Simionca Florin-Ionel - președinte
Cotoc Iulian - secretar
Creța Petru - membru

Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte și protecția copiilor

Olar Partenie - președinte
Simionca Gavril - secretar
Șoimușan Ioan - membru