În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Raportul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: Inspector, Clasa I, grad profesional Asistent - OLTEAN ALEXANDRU

vizualizare document

Proces verbal privind selecția dosarului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de : Inspector, Clasa I, grad profesional Asistent, Compartimentul agricol, cadastru și fond funciar, urbanism și amenajare teritoriu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”, din data de 29.08.2022, ora 10:00 - proba scrisă.

vizualizare document

Proces verbal privind selecția dosarului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de: Inspector, Clasa I, grad profesional Asistent, Compartimentul agricol, cadastru și fond funciar, urbanism și amenajare teritoriu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud, din data de 29.08.2022, ora 10:00 - proba scrisă

vizualizare document

Raportul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de:
Consilier achiziții publice, Clasa I, Grad profesional Asistent

vizualizare document

Proces verbal privind selecția dosarului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de: Consilier achiziții publice, Clasa I, Grad profesional Asistent, în cadrul Compartiment Achiziții Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud, din data de 19.08.2022, ora 10:00 - proba scrisă.
Comisia de concurs constituită în baza Dispoziției primarului comunei Șieuț cu nr. 75 din 19.07.2022 a procedat la analizarea dosarelor depuse pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de: Consilier achiziții publice, Clasa I, Grad profesional Asistent, în cadrul Compartimentul achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șieuț și a constatat următoarele:

vizualizare document

PRIMĂRIA COMUNEI ȘIEUȚ, cu sediul în localitatea Șieuț nr. 197, Județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 29 august 2022, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de:
Inspector, Clasa I, grad profesional Asistent, Compartimentul agricol, cadastru și fond funciar, urbanism și amenajare teritoriu, ID: 425652
1. Condiții de desfășurare: concursul se desfășoară la sediul Primăriei Comunei Șieuț, din Șieuț, str. Principală, nr. 197, județul Bistrița-Năsăud;
2. Publicarea se face în data de 26.07.2022, pe pagina de internet a Primăriei Comunei Șieuț și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
3. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în perioada 26.07.2022 - 16.08.2022.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Comunei Șieuț, din Șieuț, nr. 197, județul Bistrița-Năsăud și trebuie să conțină obligatoriu toate documentele, prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

vizualizare document (anunț, bibliografie)

Primăria comunei Șieuț, cu sediul în localitatea Șieuț nr. 197, Județul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 19 august 2022, concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, de: Consilier achziții publice, Clasa I, grad profesional Asistent, Compartiment Achiziții Publice.
ID: 569027
1. Condiții de desfășurare: concursul se desfășoară la sediul Primăriei Comunei Șieuț, din Șieuț, str. Principală, nr. 197, județul Bistrița-Năsăud;
2. Publicarea se face în data de 19.07.2022, pe pagina de internet a Primăriei Comunei Șieuț și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
3. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în perioada 19.07.2022 - 08.08.2022.
Dosarele se depun la sediul Primăriei Comunei Șieuț, din Șieuț, nr. 197, județul Bistrița-Năsăud și trebuie să conțină obligatoriu toate documentele, prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

vizualizare document (anunț, bibliografie)

Comuna Șieuț, cu sediul in Șieuț, nr.197, județul Bistrița-Năsăud, organizează, în temeiul prevederilor H.G. nr. 286/23.03.2011 cu modificările și completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post contractual de execuție, vacant, pe perioadă nedeterminată, după cum urmeaza:
- Muncitor calificat (buldoexcavatorist), în cadrul Serviciului public de interes local;

vizualizare document (fișa postului, formulare)

Având în vedere prevederile art. 618 alin . (23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că în cadrul ANAP va avea loc în data de 28.04.2021 examenul de promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

vizualizare document

În baza prevederilor art. 618 alin. (4) și alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională pentru Achiziții Publice organizează în data de 17.05.2021 - proba scrisă, concursul/exemenul de promovare în grad profesional, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurilor bugetare alocate.

vizualizare document