În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. 26 alin. (4) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Având în vedere prevederile art. 618 alin . (23), art. 477, art. 480 precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, vă comunicăm că în cadrul ANAP va avea loc în data de 28.04.2021 examenul de promovare în clasă, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

vizualizare document

În baza prevederilor art. 618 alin. (4) și alin. (22) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională pentru Achiziții Publice organizează în data de 17.05.2021 - proba scrisă, concursul/exemenul de promovare în grad profesional, în limita funcțiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurilor bugetare alocate.

vizualizare document