TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ
Publicări în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată


Nr. Data Descriere Fișier
467 14.02.2024 ANUNȚ
Primarul comunei Șieuț, aduce la cunoștință publică că la afișierul din cadrul Sediului administrativ al Consiliului local al comunei Șieuț și respectiv la Primăria comunei Șieuț s-a afișat și pe pagina de Web www.primariasieut.ro
Hotărârea (PROIECT)
privind schimbarea denumirii străzii ”Șipote” în ”Andrei Bugnariu - Jurist”, din localitatea Lunca, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud

Persoanele fizice și juridice, interesate, pot depune în scris la primarul, secretarul comunei Șieuț sau contabilul șef, propuneri, sugestii, opinii și contestații cu privire la acest proiect de hotărâre până la data de 28.02.2024.
Proiectul de buget se va supune analiză, dezbatere și adoptare, într-o ședință ordinară a Consiliului local al comunei Șieuț ,în luna martie 2024
356 05.02.2024 ANUNȚ
Primarul comunei Șieuț, aduce la cunoștință publică că la afișierul din cadrul Sediului administrativ al Consiliului local al comunei Șieuț și respectiv la Primăria comunei Șieuț s-a afișat și pe pagina de Web www.primariasieut.ro
Hotărârea (PROIECT)
privind închirierea unor suprafețe de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț

Persoanele fizice și juridice, interesate, pot depune în scris la primarul, secretarul comunei Șieuț sau contabilul șef, propuneri, sugestii, opinii și contestații cu privire la acest proiect de hotărâre până la data de 15.03.2024.
Proiectul de buget se va supune analiză, dezbatere și adoptare, într-o ședință ordinară a Consiliului local al comunei Șieuț ,în luna martie 2024
346 02.02.2024 În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se supun la transparență decizională următoarele proiecte de hotărâre:
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de concesiune nr.1277 din 06.12.2018 privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, respectiv activitățile de colectare, transport, stocare temporară, transfer, sortare, tratare, neutralizare depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere, managementul Stațiilor de Transfer, al Centrelor de Colectare și Managementul și Operarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Tărpiu din județul Bistrița-Năsăud, forma consolidată
Proiectele de hotărâre și documentația aferentă pot fi consultate pe site-ul www.primariasieut.ro secțiunea Anunțuri.
Persoanele fizice și juridice din județ pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind proiectele de hotărâre, până la data de 12.02.2024, ora 16:00, la Registratura Consiliului local Șieuț, la adresa Șieuț nr. 197 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263/261-179 sau prin e-mail, la adresa secretar@primariasieut.ro
Persoanele interesate care trimit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de hotărâre, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de cntact ale expeditorului.
Informații suplimentare se pot obține la, persoana de contact: domnul Gotea Dumitru, Secretarul general al comunei Șieuț.
3273 31.10.2023 ANUNȚ
cu privire la Proiectul de hotărâre nr.3218 din 26.10.2023, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice, din comuna Șieuț, în anul 2024
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr.52/2004 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștința generală faptul că a fost elaborat
Proiectul de hotărâre nr.3218 din 26.10.2023, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, datorate de persoanele fizice și juridice, din comuna Șieuț, în anul 2024 cu intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț, în ședința ordinară din luna decembrie 2024.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ.
Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieuț, până la data de 11.12.2023 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-261-179 sau prin e-mail, la adresa secretar@primariasieut.ro
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afișat pe site-ul Primăriei comunei Șieuț, www.primariasieut.ro
3273 27.10.2023 Anunț cu privire la următorul proiect de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre nr.3272 din 31.10.2023, privind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.
În temeiul art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre prevăzut mai sus și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț, în ședința ordinară din luna Noiembrie-Decembrie 2023
Anexe fișe fundamentare (arhiva format ZIP)
Anexe S.C. Supercom S.A., Adideșeuri BN (arhiva format ZIP)
2420 16.08.2023 ANUNȚ
cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț în ședința din luna august 2023
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieuț, până la data de 26.08.2023 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-260-179 sau prin email la adresa secretar@primariasieut.ro
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afișat la sediul/afișierul din comuna Șieuț, data 16.08.2023
PRIMARUL COMUNEI ȘIEUȚ,
Ivan Mihai-Gheorghe
428 07.02.2023 Primarul comunei Șieuț, aduce la cunoștință publică că la afișierul din cadrul Sediului administrativ al Consiliului local Șieuț și respectiv Primăria comunei Șieuț și pe pagina de Web: www.primariasieut.ro, s-a afișat
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Șieuț să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
Persoanele fizice și juridice, interesate, pot depune în scris la Primarul comunei Șieuț, propuneri, sugestii, opinii și contestații cu privire la acest proiect de hotărâre până la data de 20.02.2023
Proiectul susmenționat se va supune spre analiză, dezbatere și adoptare, într-o ședință a Consiliului local al comunei Șieuț, până cel târziu în data de 31 martie 2023.
PRIMARUL COMUNEI ȘIEUȚ,
Ivan Mihai-Gheorghe
30 04.01.2023 Anunț cu privire la:
1. Proiect de hotărâre privind închiriere a suprafețelor de pajiști și pășuni comunale, libere de contract, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre prevăzut mai sus și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară din luna Februarie 2022.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieuț, până la data de 31.01.2023 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-261179 sau prin e-mail la adresa: secretar@primariasieut.ro
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este atașat prezentului anunț, care se afișează pe site-ul Primăriei comunei Șieuț, www.primariasieut.ro secțiunea Anunțuri.

Secretar general al comunei Șieuț
Gotea Dumitru