TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ
Publicări în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată


Nr. Data Descriere Fișier
2420 16.08.2023 ANUNȚ
cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”, la data de 10.04.2008 și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț în ședința din luna august 2023
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieuț, până la data de 26.08.2023 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-260-179 sau prin email la adresa secretar@primariasieut.ro
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afișat la sediul/afișierul din comuna Șieuț, data 16.08.2023
PRIMARUL COMUNEI ȘIEUȚ,
Ivan Mihai-Gheorghe
428 07.02.2023 Primarul comunei Șieuț, aduce la cunoștință publică că la afișierul din cadrul Sediului administrativ al Consiliului local Șieuț și respectiv Primăria comunei Șieuț și pe pagina de Web: www.primariasieut.ro, s-a afișat
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Șieuț să voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud
Persoanele fizice și juridice, interesate, pot depune în scris la Primarul comunei Șieuț, propuneri, sugestii, opinii și contestații cu privire la acest proiect de hotărâre până la data de 20.02.2023
Proiectul susmenționat se va supune spre analiză, dezbatere și adoptare, într-o ședință a Consiliului local al comunei Șieuț, până cel târziu în data de 31 martie 2023.
PRIMARUL COMUNEI ȘIEUȚ,
Ivan Mihai-Gheorghe
30 04.01.2023 Anunț cu privire la:
1. Proiect de hotărâre privind închiriere a suprafețelor de pajiști și pășuni comunale, libere de contract, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre prevăzut mai sus și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară din luna Februarie 2022.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieuț, până la data de 31.01.2023 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-261179 sau prin e-mail la adresa: secretar@primariasieut.ro
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este atașat prezentului anunț, care se afișează pe site-ul Primăriei comunei Șieuț, www.primariasieut.ro secțiunea Anunțuri.

Secretar general al comunei Șieuț
Gotea Dumitru