Lege nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale

primarul comunei Șieuț aduce la cunoștință publică afișarea ”Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2020” la afișierul din cadrul sediului administrativ al Consiliuli local al comunei Șieuț, primăria comunei Șieuț și pagina de internet a instituției

vizualizare document