U.A.T. Șieuț
Declarații de avere și de interese

actualizat la 19.06.2023Declarațiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere și vor cuprinde toate datele și informațiile solicitate de formular (funcție, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010 Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi activităţile prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit legii, declarațiile de avere și declarațiile de interese (depuse începând cu luna octombrie 2010) se afișează pe pagina de internet a instituției prin anonimizarea adresei imobilelor declarate (cu excepția localității unde sunt situate), adresei instituției care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum și a semnăturii.Nume, prenumeDeclarație de avereDeclarație de interese
Andrecuț Ilie-Iulian
Creța Petru
Dedean Mirela -
Drăgan Maria
Dumbrăvan Ioan
Gotea Dumitru
Gotea Leontina -
Horga Maria -
Năsăudean Dumitru -
Olar Partenie
Pantea Albina -
Simionca Alexandru -
Simionca Gavril
Simionca Ioan
Simionca Marin Grigore
Socaciu Dumitru-Marius
Soimușan Ioan
Șuteu Olga