U.A.T. Șieuț
Consilieri locali

actualizat la 17.11.2020

Consiliul local Șieuț

Atribuţiile Consiliului local (*extras din Codul administrativ)

ART. 129
(1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum şi organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor publice de interes local şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

Consilieri mandat 2020-2024

Simionca Ioan
Simionca Marin Grigore
Şoimuşan Ioan

Creţa Petru
Simionca Florin-Ionel

Andrecuț Ilie Iulian
Simionca Gavril

Cotoc Iulian
Socaciu Dumitru-Marius