Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Șieuț este elaborat în temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Regulamentului - Cadru de organizare și funcționare a Consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 și aprobată prin Legea nr. 673/2002 și ale Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare precum și a prevederilor Legii nr. 53/2003 privind transparena decizionala in administratia publica.

vizualizare document (37 pag. format Adobe PDF)

Prezentul Regulament de ordine interioară stabilește normele de conduită profesională precum și dispoziții referitoare la organizarea și disciplina muncii, care se aplică tuturor salariaților funcționari publici sau cu contract individual de muncă.

vizualizare document (37 pag. format Adobe PDF)

Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț

vizualizare document (13 pag. format Adobe PDF)