Prezentul Regulament Intern cuprinde politica de disciplină și organizare, sănătate și securitate a muncii, obligațiile și drepturile angajatorului, ale salariaților din aparatul de specialitate al primarului Comunei Șieuț și serviciile publice de interes local.

vizualizare document (29 pag. format Adobe PDF)

Regulamentul de organizare și funcționare reprezintă consacrarea normativă a opțiunilor angajatorului în ceea ce privește structura organizațională a instituției, organigrama și relația dintre posturi.

vizualizare document (42 pag. format Adobe PDF)

Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului local al Comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud pentru mandatul 2020-2024, actualizat conform Ordinului MDLPA nr.25/2021

vizualizare document (51 pag. format Adobe PDF)

Prezentul Regulament de ordine interioară stabilește normele de conduită profesională precum și dispoziții referitoare la organizarea și disciplina muncii, care se aplică tuturor salariaților funcționari publici sau cu contract individual de muncă.

vizualizare document (37 pag. format Adobe PDF)

Codul etic și de integritate al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț

vizualizare document (13 pag. format Adobe PDF)

Regulament de organizare a pășunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Șieuț și pe pășunile comunale montane, proprietatea comunei Șieuț, de pe raza administrativ-teritorială a altor comune

vizualizare document (7 pag. format Adobe PDF)