Consiliul local Șieuț, procese verbale ședințe.

În conformitate cu prevederile ”Legea administrației publice locale nr. 215/2001”, secțiunea a 3-a privind ”Funcționarea consiliului local”, procesul-verbal și documentele care au fost dezbătute în ședință se depun într-un dosar special al ședinței respective, care va fi numerotat, semnat și sigilat de președintele de ședință și de secretar, după aprobarea procesului-verbal.
În termen de 3 zile de la terminarea ședinței, secretarul unității administrativ-teritoriale afișează la sediul primăriei și, după caz, pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al ședinței.DataDescriereFișier
21.10.2021Proces verbal ședința ordinară 21.10.2021
28.09.2021Proces verbal ședința ordinară 28.09.2021
24.06.2021Proces verbal ședința ordinară 24.06.2021
27.05.2021Proces verbal ședința ordinară 27.05.2021
26.03.2021Proces verbal ședința ordinară 25.03.2021
25.02.2021Proces verbal ședința ordinară 25.02.2021
28.01.2021Proces verbal ședința ordinară 28.12.2021
22.12.2020Proces verbal ședința extraordinară 22.12.2020
17.12.2020Proces verbal ședința ordinară 17.12.2020
10.11.2020Proces verbal ședința extraordinară 10.11.2020
29.10.2020Proces verbal ședința extraordinară 29.10.2020
22.10.2020Proces verbal ceremonie constituire Consiliul local Șieuț 22.10.2020
16.07.2020Proces verbal ședința extraordinară 16.07.2020
30.06.2020Proces verbal ședința ordinară 30.06.2020
27.04.2020Proces verbal ședința extraordinară 27.04.2020
22.04.2020Proces verbal ședința ordinară 22.04.2020
15.04.2020Proces verbal ședința extraordinară 15.04.2020
04.03.2020Proces verbal ședința extraordinară 04.03.2020
18.02.2020Proces verbal ședința ordinară 18.02.2020
23.01.2020Proces verbal ședința ordinară 23.01.2020