U.A.T. Șieuț

Documente de interes public
Oferte vânzare teren conform Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

DataDescriereFișier
-. . . în curs de actualizare-

Anunțuri publice.

DataDescriereFișier
02.11.2021 Program colectare deșeuri vegetale În perioada 08.11.2021 - 13.11.2021 se va desfășura CAMPANIA GRATUITĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR PREDOMINANT VEGETALE, DE TIPUL ”SĂPTĂMÂNA CURĂȚENIEI”. În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile: deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarbă, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu un volum de 240l/campanie/gospodărie. Operatorul SUPERCOM pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
15.10.2021Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226/2021 - Consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece), suplimentul pentru energie (lunar, tot anul), măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale Informații utile
Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale Pliant
Formular cerere - declarație pe propria răspundere Cerere - declarație pe propria răspundere


Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul

(a) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către persoana singură
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către reprezentantul familiei
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către o terță persoană
-
08.10.2021 Anunț public afișare proiect de hotărâre
Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Șieuț în anul 2022
30.08.2021 Anunț public afișare proiect de hotărâre
Primarul comunei Șieuț, aduce la cunoștința publică că la afișierul de la Sediul administrativ al Consilului local al comunei Șieuț și respectiv Primăria comunei Șieuț și pe pagina de Web: www.primariasieut.ro, s-a afișat azi 30 August 2021, ora 10:00
Proiectul de hotărâre privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
03.06.2021 Anunț licitație concesionare suprafață de 277 mp aparținând domeniului public al comunei Șieuț
25.05.2021 Anunț atribuire închiriere pășuni aparținând domeniului public al comunei Șieuț
13.05.2021Comunicat Agenția Națională de Administrare Fiscală
25 mai 2021 - Termenul limită pentru depunerea declarației unice. Declarația unică se completează și se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau intr-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
08.04.2021 Anunț public, licitație pentru închiriere pășuni aparținând domeniului public al comunei Șieuț
06.04.2021Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html -
16.03.2021 Primarul comunei Șieuț, aduce la cunoștință publică că la afișierul Sediului administrativ al Consiliului local al comunei Șieuț și respectiv Primăria comunei Șieuț și pe pagina de WEB www.primariasieut.ro, s-a afișat azi la 16.03.2021 ora 10:00
Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2021
11.03.2021Anunț cu privire la următoarele proiecte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2021 -
Anexa nr. 1 Prevederi buget - Secțiunea de funcționare 2021 - 2024
Anexa nr. 2 Prevederi buget - Secțiunea de dezvoltare 2021 - 2024
În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunostință generală faptul ca a fost elaborat Proiectul de hotărâre prevăzut mai sus și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț, în ședința ordinară din luna aprilie 2021
16.02.2021În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunostință generală faptul ca a fost elaborat Proiectele de hotărâre prevăzute mai sus și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț, în ședința ordinară din luna martie 2021
03.02.2021În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunostință generală faptul ca a fost elaborat Proiectele de hotărâre prevăzute mai sus și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț, în ședința ordinară din luna martie 2021
08.03.2021Primăria Șieuț informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.
19.01.2021În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunostință generală faptul ca a fost elaborat Proiectele de hotărâre prevăzute mai sus și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț, în ședința ordinară din luna februarie 2021
24.03.2020Primarul comunei Șieuț, aduce la cunoștința publică afișarea la sediul administrativ al Consiliului local al comunei Șieuț și respectiv pe pagina Web www.primariasieut.ro azi 24.03.2020 ora 10:00 a Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2020
11.11.2019Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Șieuț și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

DataDescriereFișier
21.06.2021Autoritatea contractanta COMUNA ȘIEUȚ, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru: ”Achiziționare buldoexcavator New Holland”
Cod CPV 43262000 - 7 Utilaje excavatoare (Rev.2)
24.05.2021În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect ”REFACERE AMENAJARE PE CURSUL DE APĂ NECADASTRAT GLEDIN ȘI PE RÂUL ȘIEU ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE DIN PERIOADA FEBRUARIE 2021 ÎN COMUNA ȘIEUȚ” în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. În cazul în care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.
Cod CPV 45246000-3 - Lucrări de regularizare a cursurilor de apă și a viiturilor
27.04.2021Autoritatea contractanta COMUNA ȘIEUȚ, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru: "Servicii de proiectare privind modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud"
CPV 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev. 2)
27.04.2021Autoritatea contractanta COMUNA ȘIEUȚ, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru: "Servicii de proiectare privind modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud"
CPV 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev. 2)
09.11.2020Autoritatea contractanta COMUNA ȘIEUȚ, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru: ”Întreținere curentă a drumurilor comunale și locale pe timp de iarnă în perioada 15.11.2020 - 15.03.2021 în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
COD CPV: 90620000-9 Servicii de deszăpezire / 90630000-2 Servicii de înlăturarea gheții
11.08.2020Autoritatea contractantă comuna Șieuț, invită operatorii economici interesați să depună ofertă de preț pentru:
Execuție lucrări la obiectivul - Reabilitare drumul Dumbrăvii, în localitatea Sebiș, comuna Șieuț.
Cod CPV 45233160-8 Drumuri și alte surpafețe pietruite (Rev.2)

U.A.T Șieuț - Urbanism

DataDescriereFișier
-. . .în curs de actualizare -

U.A.T Șieuț - răspunsuri solicitări, diverse

DataDescriereFișier
-. . .în curs de actualizare -