U.A.T. Șieuț

Documente de interes public
Oferte vânzare teren conform Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

DataDescriereFișier
-. . . în curs de actualizare-

Anunțuri publice.

DataDescriereFișier
19.06.2024CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALA NR.54 ȘIEUȚ
Proces verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatului de PRIMAR la alegerile locale din data de 9 iunie 2024
Proces verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea mandatelor pentru CONSILIUL LOCAL la alegerile locale din data de 9 iunie 2024
-
15.05.2023RAPORT PROCEDURA ÎNCHIRIERE
Raportul procedurii privind închirierea suprafețelor de pășune comunală aparținând domeniului public al comunei Șieuț, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
( detalii în documentul atașat )
13.04.2023ANUNȚ ÎNCHIRIERE PĂȘUNI
Comuna Șieuț, cod fiscal 4347372, comuna Șieuț, str. Principală, nr.197, județul Bistrița-Năsăud, telefon/fax 0263/261179. e-mail secretar@primariasieut.ro, închiriază teren în suprafață de 842,31 ha, situat în extravilanul localităților Șieuț, Ruștior, Sebiș și Lunca, aparținând domeniului public a Comunei Șieuț, cu destinația pășune comunală.
Închirierea se face conform art.333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.15 din 13.04.2023.
( detalii în documentul atașat )
03.01.2023ANUNȚ PUBLIC
Anunț public cu privire la următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2023
Anexa nr.1 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023

În temeiul prevederilor art. 7 din Legean nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre prevăzut mai sus și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară din luna Ianuarie 2023.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotătâre.
Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieuț, până la data de 20.01.2023 sau se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieuț până la data de 20.01.2023 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-261179, sau prin e-mail, la adresa: secretar@primariasieut.ro
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este atașat prezentului anunț, precum și anexele acestuia, care se afișează pe site-ul Primăriei comunei Șieuț, www.primariasieut.ro secțiunea Anunțuri
Secretar general al comunei Șieuț
Gotea Dumitru
05.01.2023CALENDAR COLECTARE DEȘEURI RECICLABILE 2023
Calendar colectare deșeuri reciclabile pentru zonele de case
27.10.2022ANUNȚ Legea nr. 52/2003
Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Șieuț în anul 2023
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Șieuț în anul 2022 și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local comunei Șieuț, în ședința ordinară din luna decembrie 2022.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieuț, până la data de 05.12.2022 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-261179 sau prin email, la adresa: secretar@primariasieut.ro
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este afișat pe site-ul Primăriei comunei Șieuț, www.primariasieut.ro secțiunea Anunțuri
27.09.2022INFORMARE MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a inițiat Campania „Și tu poți proteja planeta! Împreună dăm startul la reducerea risipei de alimente!”
Campanie de informare și conștientizare asupra efectelor majore și pe termen lung ale risipei de alimente
19.08.2022COMUNICAT DE PRESĂ / MADR acordă ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează potențialii beneficiari că, în perioada 19 august - 2 septembrie 2022 inclusiv, primește Cereri de solicitare a ajutorului excepțional acordat producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în conformitate cu Hotărârea nr. 1032/18.08.2022 privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal, publicată în Monitorul Oficial nr. 817/2022.
04.04.2022 ANUNȚ
Primarul comunei Șieuț, aduce la cunoștință publică că la afișierul de la Sediul administrativ al Consiliului local al comunei Șieuț și respectiv Primăria comunei Șieuț și pe pagina de WEB: www.primariasieut.ro , s-a afișat azi 04.04.2022 ora 10:00
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind solicitarea includerii suprafeței de 136,76 ha pășune împădurită, proprietate publică a comunei Șieuț, în fondul forestier și aprobarea întocmirii unui amenajament silvic
14.03.2022 Anunț cu privire la:
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că au fost elaborate Proiectele de hotărâre prevăzute mai sus și intenția de a le supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară din luna aprilie 2022.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind aceste proiecte de hotărâre. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieuț, până la data de 25.03.2022 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-261179 sau prin e-mail, la adresa: secretar@primariasieut.ro
30.03.2022 Anunț licitație
1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a persoanei de contact:
Comuna Şieuț, cod fiscal 4347372, comuna Șieuț, str. Principală, nr.197, judeţul Bistriţa-Năsăud, telefon/fax 0263/261179, e-mail: secretar@primariasieut.ro,
2.Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Teren în suprafață de 65,42 ha, situat în extravilanul localităţiilor Sebiş şi Lunca, aparţinând domeniului public a Comunei Şieuţ, cu destinaţia păşune comunală.
Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr.13 din 24.03.2022
10.03.2022 Anunț public
Primarul comunei Șieuț, aduce la cunoștință publică că la afișierul de la Sediul administrativ al Consiliului local al comunei Șieuț și respectiv Primăria comunei Șieuț și pe pagina de Web: www.primariasieut.ro , s-a afișat azi 10.03.2022 ora 10:00
PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2022
03.02.2022 Anunț cu privire la:
1. Proiect de hotărâre privind închirierea suprafețelor de pajiști și pășuni comunale, libere de contract, aflate în administrarea Consiliului local Șieuț
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre prevăzut mai sus și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară din luna martie 2022.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieuț, până la data de 21.03.2022 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-261179 sau prin e-mail, la adresa: secretar@primariasieut.ro
20.01.2022 Anunț public concesionare teren
1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Primăria comunei Șieuț, comuna Șieuț, Str. Principală, nr. 197, județul Bistrița-Năsăud, telefon/fax 0263-261-179, e-mail secretar@primariasieut.ro , cod fiscal 4347374.
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Teren în suprafață de 120 mp în localitatea Lunca, comuna Șieuț, înscris în CF 29163 Șieuț, Nr. cadastral 29163, aparținând domeniului public al comunei Șieuț, conform H.C.L. nr. 35 din 29.07.2021 și temeiul legal: O.U.G. 57/03.07.2019.
11.01.2022 Anunț cu privire la următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2022.
Anexa nr. 1 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunoștință generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre prevăzut mai sus și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară din luna Februarie 2022.
Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de hotărâre.
Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieuț, până la data de 04.02.2022 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-261-179, sau prin e-mail, la adresa: secretar@primariasieut.ro.
Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menșionnând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.
Proiectul de hotărâre este atașat prezentului anunț, precum și anexele acestuia, care se afișează pe site-ul Primăriei comunei Șieuț, www.primariasieut.ro secțiunea Anunțuri.
03.11.2021 Anunț public
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionala în administrația publică, se publică spre cunoștinta generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Șieuț și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț, în ședința din luna FEBRUARIE 2022.
Orice persoana interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieut, până la data de 15 februarie 2022 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-261179 sau 0263-261439, sau prin e-mail, la adresa: secretar@primariasieut.ro Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. Proiectul de hotărâre este afișat pe site-ul Primăriei comunei Șieuț, www.primariasieut.ro secțiunea Anunțuri publice și la afișierul din sediul administrativ, Șieut nr. 197.
05.11.2021 Anunț public
În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionala în administrația publică, se publică spre cunoștinta generală faptul că a fost elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Șieuț și instituirea taxei speciale de salubrizare în comuna Șieut și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieut, in ședinta din luna DECEMBRIE 2021.
Orice persoana interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile sau recomandările se vor formula în scris și se vor depune la Primăria comunei Șieut, până la data de 6 Decembrie 2021 sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-261179 sau 0263-261439, sau prin e-mail, la adresa: secretar@primariasieut.ro Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului. Proiectul de hotărâre este afișat pe site-ul Primăriei comunei Șieuț, www.primariasieut.ro secțiunea Anunțuri publice și la afișierul din sediul administrativ, Șieut nr. 197.
02.11.2021 Program colectare deșeuri vegetale
În perioada 08.11.2021 - 13.11.2021 se va desfășura CAMPANIA GRATUITĂ DE COLECTARE A DEȘEURILOR PREDOMINANT VEGETALE, DE TIPUL ”SĂPTĂMÂNA CURĂȚENIEI”. În această campanie se vor colecta următoarele tipuri de deșeuri biodegradabile: deșeuri de grădini și piețe, deșeuri organice, deșeuri provenite din toaletarea copacilor și tufișurilor, iarbă, frunze, așchii de lemn netratate și rumeguș, cu un volum de 240l/campanie/gospodărie. Operatorul SUPERCOM pune la dispoziția utilizatorilor autospeciale pentru preluarea în mod gratuit a acestor deșeuri, după cum urmează:
15.10.2021Măsuri de sprijin conform Legii nr. 226/2021 - Consumatorul vulnerabil

Ajutorul pentru încălzirea locuinței (sezonul rece), suplimentul pentru energie (lunar, tot anul), măsură de compensare conform O.U.G. nr. 118/2021 pentru consumul de energie electrică și gaze naturale Informații utile
Pliant Ministerul Muncii și Protecției Sociale Pliant
Formular cerere - declarație pe propria răspundere Cerere - declarație pe propria răspundere


Tutoriale video care oferă sprijin în completarea cererii-declarației pe propria răspundere de către persoana singură, reprezentantul familiei, respectiv o terță persoană care reprezintă un solicitant aflat în incapacitatea de a completa formularul

(a) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către persoana singură
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către reprezentantul familiei
(b) Model completare cerere -declarație pe proprie răspundere-ajutoare de încălzire de către o terță persoană
-
08.10.2021 Anunț public afișare proiect de hotărâre
Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din comuna Șieuț în anul 2022
30.08.2021 Anunț public afișare proiect de hotărâre
Primarul comunei Șieuț, aduce la cunoștința publică că la afișierul de la Sediul administrativ al Consilului local al comunei Șieuț și respectiv Primăria comunei Șieuț și pe pagina de Web: www.primariasieut.ro, s-a afișat azi 30 August 2021, ora 10:00
Proiectul de hotărâre privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare
03.06.2021 Anunț licitație concesionare suprafață de 277 mp aparținând domeniului public al comunei Șieuț
25.05.2021 Anunț atribuire închiriere pășuni aparținând domeniului public al comunei Șieuț
13.05.2021Comunicat Agenția Națională de Administrare Fiscală
25 mai 2021 - Termenul limită pentru depunerea declarației unice. Declarația unică se completează și se depune, până la data de 25 mai 2021, de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau intr-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.
08.04.2021 Anunț public, licitație pentru închiriere pășuni aparținând domeniului public al comunei Șieuț
06.04.2021Comisia Europeană lansează cursul de instruire online intitulat ”În întâmpinarea cetățenilor Uniunii - instruire online privind regulile UE pentru liberă circulație”. Acest curs se adresează în principal autorităților publice locale și județene, dar nu numai, în dorința de a fi un instrument util pentru o cunoaștere solidă a drepturilor, condițiilor și procedurilor care se aplică cetățenilor UE și membrilor familiilor lor referitor la libera circulație și ședere pe teritoriul statelor membre. Cursul este disponibil aici. https://ec.europa.eu/justice/elearning/ro/index.html -
16.03.2021 Primarul comunei Șieuț, aduce la cunoștință publică că la afișierul Sediului administrativ al Consiliului local al comunei Șieuț și respectiv Primăria comunei Șieuț și pe pagina de WEB www.primariasieut.ro, s-a afișat azi la 16.03.2021 ora 10:00
Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2022 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2021
11.03.2021Anunț cu privire la următoarele proiecte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț pe anul 2021 -
Anexa nr. 1 Prevederi buget - Secțiunea de funcționare 2021 - 2024
Anexa nr. 2 Prevederi buget - Secțiunea de dezvoltare 2021 - 2024
În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunostință generală faptul ca a fost elaborat Proiectul de hotărâre prevăzut mai sus și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț, în ședința ordinară din luna aprilie 2021
16.02.2021În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunostință generală faptul ca a fost elaborat Proiectele de hotărâre prevăzute mai sus și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț, în ședința ordinară din luna martie 2021
03.02.2021În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunostință generală faptul ca a fost elaborat Proiectele de hotărâre prevăzute mai sus și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț, în ședința ordinară din luna martie 2021
08.03.2021Primăria Șieuț informează persoanele cu dizabilități care sunt în căutarea unui loc de muncă că pot beneficia de un voucher de până la 5000 de euro pentru procurarea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces (aparat auditiv wireless, mobility scooter, scaun cu roți electrice sau orice alt dispozitiv care ajută persoana să ducă o viață independentă), altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate. Programul permite și achiziția de două dispozitive, în cazul unor deficiențe bilaterale, cu mențiunea ca produsele asistive să fie cuprinse în recomandarea medicului specialist.
Informații suplimentare pot fi obținute la INFOLINE – 0751 015 063, de luni până vineri, în intervalul orar 12-14.
19.01.2021În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se publică spre cunostință generală faptul ca a fost elaborat Proiectele de hotărâre prevăzute mai sus și intenția de a-l supune analizei și aprobării Consiliului local al comunei Șieuț, în ședința ordinară din luna februarie 2021
24.03.2020Primarul comunei Șieuț, aduce la cunoștința publică afișarea la sediul administrativ al Consiliului local al comunei Șieuț și respectiv pe pagina Web www.primariasieut.ro azi 24.03.2020 ora 10:00 a Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2020
11.11.2019Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Șieuț și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

DataDescriereFișier
21.06.2021Autoritatea contractanta COMUNA ȘIEUȚ, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru: ”Achiziționare buldoexcavator New Holland”
Cod CPV 43262000 - 7 Utilaje excavatoare (Rev.2)
24.05.2021În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect ”REFACERE AMENAJARE PE CURSUL DE APĂ NECADASTRAT GLEDIN ȘI PE RÂUL ȘIEU ÎN URMA FENOMENELOR HIDROMETEOROLOGICE DIN PERIOADA FEBRUARIE 2021 ÎN COMUNA ȘIEUȚ” în calitate de autoritate contractantă, lansează prezenta solicitare de oferte de preț. În cazul în care sunteți interesați de contractul mai sus menționat așteptăm oferta dumneavoastră.
Cod CPV 45246000-3 - Lucrări de regularizare a cursurilor de apă și a viiturilor
27.04.2021Autoritatea contractanta COMUNA ȘIEUȚ, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru: "Servicii de proiectare privind modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud"
CPV 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev. 2)
27.04.2021Autoritatea contractanta COMUNA ȘIEUȚ, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru: "Servicii de proiectare privind modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud"
CPV 79314000-8 Studiu de fezabilitate (Rev. 2)
09.11.2020Autoritatea contractanta COMUNA ȘIEUȚ, vă invită să depuneți ofertă de preț pentru: ”Întreținere curentă a drumurilor comunale și locale pe timp de iarnă în perioada 15.11.2020 - 15.03.2021 în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud”
COD CPV: 90620000-9 Servicii de deszăpezire / 90630000-2 Servicii de înlăturarea gheții
11.08.2020Autoritatea contractantă comuna Șieuț, invită operatorii economici interesați să depună ofertă de preț pentru:
Execuție lucrări la obiectivul - Reabilitare drumul Dumbrăvii, în localitatea Sebiș, comuna Șieuț.
Cod CPV 45233160-8 Drumuri și alte surpafețe pietruite (Rev.2)

U.A.T Șieuț - Urbanism

DataDescriereFișier
-. . .în curs de actualizare -

U.A.T Șieuț - răspunsuri solicitări, diverse

DataDescriereFișier
-. . .în curs de actualizare -