Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
123 29.12.2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare, atribuțiile și funcționarea Comitetului local pentru Situații de Urgență și a Centrului operativ, prevăzut în Anexa nr.3 la Dispoziția primarului comunei Șieuț nr.58 din 16.05.2022, privind reactualizarea componentei Comitetului local pentru Situații de Urgență Șieuț și a Centrului operativ cu activitate temporară -
121 15.12.2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare, atribuțiile și funcționarea Comitetului local pentru Situații de Urgență și a Centrului operativ, prevăzut în Anexa nr.3 la Dispoziția primarului comunei Șieuț nr.58 din 16.05.2022, privind reactualizarea componentei Comitetului local pentru Situații de Urgență Șieuț și a Centrului operativ cu activitate temporară -
120 29.11.2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare, atribuțiile și funcționarea Comitetului local pentru Situații de Urgență și a Centrului operativ, prevăzut în Anexa nr.3 la Dispoziția primarului comunei Șieuț nr.58 din 16.05.2022, privind reactualizarea componentei Comitetului local pentru Situații de Urgență Șieuț și a Centrului operativ cu activitate temporară -
119 29.11.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ”Construire Monumentul Eroilor în localitatea Sebiș, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
118 29.11.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ”Execuție trotuare, accese în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
117 29.11.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință extraordinară, în data de 6 decembrie 2022 -
115 21.11.2022 privind aprobarea suplimentului pentru energie electrică -
114 21.11.2022 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi -
113 21.11.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
112 17.11.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 24 noiembrie 2022 -
106 24.10.2022 privind constituirea Comisiei de recepție finală la obiectivul de investiții ”Modernizare infrastructură școlară în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud ”Reparații capitale și reabilitare termica Școala cu clasele I-VIII în localitatea Șieuț” și ”Modernizare sistem de încălzire, extindere cu un corp pentru grupuri sanitare și centrala termica” -
105 21.10.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 27 octombrie 2022 -
103 07.10.2022 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud -
102 07.10.2022 privind constituirea Comisiei de recepție pentru bunuri, servicii și lucrări cu complexitate redusă în cadrul UAT comuna Șieuț -
101 07.10.2022 privind constituirea comisiei de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor, la nivelul comunei Șieuț -
100 29.09.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță -
91 21.09.2022 pentru constituirea Comisiei de verificare faptică privind lucrările de execuție la obiectivul ”Reparații Cămin cultural în localitatea Lunca, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
90 20.09.2022 privind actualizarea și implementarea unor proceduri necuprinse în cadrul Sistemului de Control Intern Managerial al Primăriei comunei Șieuț -
89 19.09.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 26 septembrie 2022 -
88 02.09.2022 privind numirea domnului OLTEAN ALEXANDRU, în funcția publică de execuție, ”Inspector, Clasa I, gradul Asistent” în Compartimentul agricol, cadastru și fond funciar, urbanism și amenajare teritoriu al aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț -
84 22.08.2022 privind constituirea Comisiei de recepție finală la obiectivul de investiții ”Eficientizare, modernizare și extindere a sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED, în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
83 19.08.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 25 august 2022 -
82 16.08.2022 privind desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea platformei informatice SALT la nivelul comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud -
81 09.08.2022 privind menținerea în funcția publică de conducere, Secretar general al comunei Șieuț, peste vârsta standard de pensionare, a domnului Gotea Dumitru -
78 01.08.2022 privind constituirea Comisiei de concurs și Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare funcție publică de execuție vacantă de:
Inspector, Clasa I, grad profesional Asistent, Compartimentul agricol, cadastru și fond funciar, urbanism și amenajare teritoriu
-
77 22.07.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 28 iulie 2022 -
76 20.07.2022 privind desemnarea persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025, la nivelul Primăriei comunei Șieuț și aprobarea Planului de Integritate -
75 19.07.2022 privind constituirea Comisiei de concurs și Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier achiziții publice, Clasa I, Grad profesional Asistent, la Compartimentul achiziții publice -
71 30.06.2022 privind stabilirea drepturilor salariale pentru domnul TRIF DUMITRU, personal contractual în funcția de GUARD, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șieuț, începând cu 1 iunie 2022 -
70 30.06.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ”Reparații Cămin cultural în localitatea Lunca, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
69 27.06.2022 privind aprobarea transferului la cerere, pe funcția publică de execuție, de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură - Centru Județean Bistrița-Năsăud - Centrul local Teaca, a domnului Oltean-Pasc Gelu-Ionel, încadrat pe durata nedeterminată, în funcția publică de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului agricol, cadastru și fond funciar, urbanism și amenajare teritoriu, din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț -
68 27.06.2022 privind stabilirea drepturilor salariale domnului Oltean-Pasc Gelu-Ionel, încadrat funcționar public de execuție Inspector, Clasa I, Grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului agricol, cadastru și fond funciar, urbanism și amenajare teritoriu, al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șieuț -
67 17.06.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 24 iunie 2022 -
66 14.06.2022 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primăriei comunei Șieuț -
65 10.06.2022 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț -
59 19.05.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 26 mai 2022 -
58 16.05.2022 privind reactualizarea componentei Comitetului local pentru Situații de Urgență Șieuț, a Centrului operativ cu activitate temporară -
57 13.05.2022 privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritară la nivelul Primăriei comunei Șieuț -
56 13.05.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 16 mai 2022 -
55 22.04.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 28 aprilie 2022 -
54 18.04.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști, aparținând domeniul public al comunei Șieuț -
53 18.04.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 19 aprilie 2022 -
46 17.03.2022 privind modficarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei -
45 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social stabilit prin Legea 416/2001, privind venitul minim garantat începând cu data de 01.03.2023 -
39 17.03.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 24 martie 2022 -
35 23.02.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 28 februarie 2022 -
29 11.02.2022 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul: ”Înlăturarea efectelor produse de inundații prin refacere poduri și podețe în regim de urgență, conform H.G. nr.441/2019, în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud - Refacere pod în localitatea Ruștior, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud/Refacere pod peste Valea Șieului spre ulița Pajiște” -
28 10.02.2022 privind desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor, în vederea concesionării prin licitație publică, a suprafeței de 120 mp. teren situat în intravilanul localității Lunca, înscris în CF 29163 Șieuț, nr. cadastral 29163, aparținând domeniului public al Comunei Șieuț -
27 09.02.2022 privind reorganizarea Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din România, în anul 2022 la nivelul U.A.T. - Comuna Șieuț -
26 04.02.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al U.A.T. Șieuț, pentru anul 2021 -
25 04.02.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință extraordinară, în data de 10 februarie 2022 -
24 03.02.2022 privind constituirea Comisiei de recepție finală la obiectivul de investiții ”Reabilitare grupuri sociale și amenajări exterioare pentru Cămin cultural Ruștior” -
23 03.02.2022 privind constituirea Comisiei de recepție finală la obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Școala primară Ruștior în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
23 21.01.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 27 ianuarie 2022 23/1
22 14.01.2022 privind constituirea Comisiei de selecționare a documentelor de arhivă, create și deținute de primăria comunei Șieuț -
17 12.01.2022 privind stabilirea drepturilor salariale pentru domnul TRIF DUMITRU, personal contractual în funcția de Guard, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț, începând cu 01 ianuarie 2022 -
09 06.01.2022 privind stabilirea indemnizațiilor lunare de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav, începând cu data de 1 ianuarie 2022 -
04 05.01.2022 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de execuție, la obiectivul de investiții ”Amenajare centru civic în localitatea Șieuț” -
03 05.01.2022 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi -
01 04.01.2022 pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații

în curs de actualizare...

Nr. Data Scurtă descriere Observații
123 29.12.2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare, atribuțiile și funcționarea Comitetului local pentru Situații de Urgență și a Centrului operativ, prevăzut în Anexa nr.3 la Dispoziția primarului comunei Șieuț nr.58 din 16.05.2022, privind reactualizarea componentei Comitetului local pentru Situații de Urgență Șieuț și a Centrului operativ cu activitate temporară -
122 28.12.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
121 15.12.2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare, atribuțiile și funcționarea Comitetului local pentru Situații de Urgență și a Centrului operativ, prevăzut în Anexa nr.3 la Dispoziția primarului comunei Șieuț nr.58 din 16.05.2022, privind reactualizarea componentei Comitetului local pentru Situații de Urgență Șieuț și a Centrului operativ cu activitate temporară -
120 29.11.2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare, atribuțiile și funcționarea Comitetului local pentru Situații de Urgență și a Centrului operativ, prevăzut în Anexa nr.3 la Dispoziția primarului comunei Șieuț nr.58 din 16.05.2022, privind reactualizarea componentei Comitetului local pentru Situații de Urgență Șieuț și a Centrului operativ cu activitate temporară -
119 29.11.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ”Construire Monumentul Eroilor în localitatea Sebiș, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
118 29.11.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ”Execuție trotuare, accese în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
117 29.11.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință extraordinară, în data de 6 decembrie 2022 -
116 31.10.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
115 21.11.2022 privind aprobarea suplimentului pentru energie electrică -
114 21.11.2022 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi -
113 21.11.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
112 17.11.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 24 noiembrie 2022 -
111 31.10.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei GDPR
110 31.10.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
109 31.10.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
108 31.10.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
107 31.10.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
106 24.10.2022 privind constituirea Comisiei de recepție finală la obiectivul de investiții ”Modernizare infrastructură școlară în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud ”Reparații capitale și reabilitare termica Școala cu clasele I-VIII în localitatea Șieuț” și ”Modernizare sistem de încălzire, extindere cu un corp pentru grupuri sanitare și centrala termica” -
105 21.10.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 27 octombrie 2022 -
103 07.10.2022 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud -
102 07.10.2022 privind constituirea Comisiei de recepție pentru bunuri, servicii și lucrări cu complexitate redusă în cadrul UAT comuna Șieuț -
101 07.10.2022 privind constituirea comisiei de inventariere anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor, la nivelul comunei Șieuț -
100 29.09.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță -
99 29.09.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
98 29.09.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
97 29.09.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
96 29.09.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
95 29.09.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
94 29.09.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
93 29.09.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
92 29.09.2022 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
91 21.09.2022 pentru constituirea Comisiei de verificare faptică privind lucrările de execuție la obiectivul ”Reparații Cămin cultural în localitatea Lunca, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
90 20.09.2022 privind actualizarea și implementarea unor proceduri necuprinse în cadrul Sistemului de Control Intern Managerial al Primăriei comunei Șieuț -
89 19.09.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 26 septembrie 2022 -
88 02.09.2022 privind numirea domnului OLTEAN ALEXANDRU, în funcția publică de execuție, ”Inspector, Clasa I, gradul Asistent” în Compartimentul agricol, cadastru și fond funciar, urbanism și amenajare teritoriu al aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț -
87 26.08.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
86 25.08.2022 privind acordarea de ajutoare de urgență pentru gospodăriile afectate de incendiul carea a avut loc în noaptea de 5 spre 6 martie 2022 GDPR
84 22.08.2022 privind constituirea Comisiei de recepție finală la obiectivul de investiții ”Eficientizare, modernizare și extindere a sistemului de iluminat public prin montare aparate de iluminat cu LED, în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
83 19.08.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 25 august 2022 -
82 16.08.2022 privind desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea platformei informatice SALT la nivelul comunei Șieuț, județul Bistrița-Năsăud -
81 09.08.2022 privind menținerea în funcția publică de conducere, Secretar general al comunei Șieuț, peste vârsta standard de pensionare, a domnului Gotea Dumitru -
80 03.08.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
79 01.08.2022 privind încetarea Contractului individual de muncă a asistent persoonal pentru persoana cu handicap GDPR
78 01.08.2022 privind constituirea Comisiei de concurs și Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare funcție publică de execuție vacantă de:
Inspector, Clasa I, grad profesional Asistent, Compartimentul agricol, cadastru și fond funciar, urbanism și amenajare teritoriu
-
77 22.07.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 28 iulie 2022 -
76 20.07.2022 privind desemnarea persoanelor responsabile de implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025, la nivelul Primăriei comunei Șieuț și aprobarea Planului de Integritate -
75 19.07.2022 privind constituirea Comisiei de concurs și Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier achiziții publice, Clasa I, Grad profesional Asistent, la Compartimentul achiziții publice -
74 30.06.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
73 30.06.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
72 30.06.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
71 30.06.2022 privind stabilirea drepturilor salariale pentru domnul TRIF DUMITRU, personal contractual în funcția de GUARD, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Șieuț, începând cu 1 iunie 2022 -
70 30.06.2022 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ”Reparații Cămin cultural în localitatea Lunca, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
69 27.06.2022 privind aprobarea transferului la cerere, pe funcția publică de execuție, de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură - Centru Județean Bistrița-Năsăud - Centrul local Teaca, a domnului Oltean-Pasc Gelu-Ionel, încadrat pe durata nedeterminată, în funcția publică de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului agricol, cadastru și fond funciar, urbanism și amenajare teritoriu, din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț -
68 27.06.2022 privind stabilirea drepturilor salariale domnului Oltean-Pasc Gelu-Ionel, încadrat funcționar public de execuție Inspector, Clasa I, Grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului agricol, cadastru și fond funciar, urbanism și amenajare teritoriu, al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Șieuț -
67 17.06.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 24 iunie 2022 -
66 14.06.2022 privind constituirea Comisiei paritare la nivelul Primăriei comunei Șieuț -
65 10.06.2022 privind aprobarea Regulamentului intern al aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț -
64 31.05.2022 privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului pentru energie GDPR
63 31.05.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
62 31.05.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
61 31.05.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
60 31.05.2022 privind încadrarea ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav GDPR
59 19.05.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 26 mai 2022 -
58 16.05.2022 privind reactualizarea componentei Comitetului local pentru Situații de Urgență Șieuț, a Centrului operativ cu activitate temporară -
57 13.05.2022 privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritară la nivelul Primăriei comunei Șieuț -
56 13.05.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 16 mai 2022 -
55 22.04.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 28 aprilie 2022 -
54 18.04.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea prin licitație publică a unor suprafețe de pajiști, aparținând domeniul public al comunei Șieuț -
53 18.04.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 19 aprilie 2022 -
52 28.03.2022 privind încadrarea ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav GDPR
51 28.03.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a alocației pentru susținerea familiei GDPR
50 28.03.2022 privind stabilirea dreptului de acordare a ajutorului social, cuantumul și modalitățile de plată GDPR
49 23.03.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
48 23.03.2022 privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului pentru energie GDPR
47 23.03.2022 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social GDPR
46 17.03.2022 privind modficarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei -
45 17.03.2022 privind modificarea cuantumului ajutorului social stabilit prin Legea 416/2001, privind venitul minim garantat începând cu data de 01.03.2023 -
44 17.03.2022 pentru acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
43 17.03.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
42 17.03.2022 privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului pentru energie GDPR
41 17.03.2022 privind încetarea din plaă a ajutorului social GDPR
40 17.03.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
39 17.03.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 24 martie 2022 -
38 04.03.2022 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
37 04.03.2022 privind încetarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului pentru energie GDPR
36 04.03.2022 privind încetarea dreptului la plata alocației pentru susținerea familiei GDPR
35 23.02.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 28 februarie 2022 -
34 16.02.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
33 16.02.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
32 16.02.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
31 16.02.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
30 16.02.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
29 11.02.2022 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul: ”Înlăturarea efectelor produse de inundații prin refacere poduri și podețe în regim de urgență, conform H.G. nr.441/2019, în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud - Refacere pod în localitatea Ruștior, comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud/Refacere pod peste Valea Șieului spre ulița Pajiște” -
28 10.02.2022 privind desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor, în vederea concesionării prin licitație publică, a suprafeței de 120 mp. teren situat în intravilanul localității Lunca, înscris în CF 29163 Șieuț, nr. cadastral 29163, aparținând domeniului public al Comunei Șieuț -
27 09.02.2022 privind reorganizarea Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din România, în anul 2022 la nivelul U.A.T. - Comuna Șieuț -
26 04.02.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al U.A.T. Șieuț, pentru anul 2021 -
25 04.02.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință extraordinară, în data de 10 februarie 2022 -
24 03.02.2022 privind constituirea Comisiei de recepție finală la obiectivul de investiții ”Reabilitare grupuri sociale și amenajări exterioare pentru Cămin cultural Ruștior” -
23 03.02.2022 privind constituirea Comisiei de recepție finală la obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Școala primară Ruștior în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud” -
23 21.01.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 27 ianuarie 2022 23/1
22 14.01.2022 privind constituirea Comisiei de selecționare a documentelor de arhivă, create și deținute de primăria comunei Șieuț -
21 14.01.2022 privind încadrarea ca asistent personal, pentru persoana cu handicap grav GDPR
20 14.01.2022 privind suspendarea Contractului individual de muncă, asistent personal pentru persoana cu handicap grav GDPR
19 14.01.2022 privind încadrarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav GDPR
18 14.01.2022 privind încadrarea ca asistent personal pentru persoana cu handicap grav GDPR
17 12.01.2022 privind stabilirea drepturilor salariale pentru domnul TRIF DUMITRU, personal contractual în funcția de Guard, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț, începând cu 01 ianuarie 2022 -
16 10.01.2022 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu 1 ianuarie 2022 GDPR
15 10.01.2022 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu 1 ianuarie 2022 GDPR
14 10.01.2022 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu 1 ianuarie 2022 GDPR
13 10.01.2022 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu 1 ianuarie 2022 GDPR
12 10.01.2022 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu 1 ianuarie 2022 GDPR
11 10.01.2022 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu 1 ianuarie 2022 GDPR
10 10.01.2022 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu 1 ianuarie 2022 GDPR
09 06.01.2022 privind stabilirea indemnizațiilor lunare de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav, începând cu data de 1 ianuarie 2022 -
08 05.01.2022 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
07 05.01.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
06 05.01.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
05 05.01.2022 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav GDPR
04 05.01.2022 privind numirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de execuție, la obiectivul de investiții ”Amenajare centru civic în localitatea Șieuț” -
03 05.01.2022 privind aprobarea suplimentului pentru combustibili solizi sau lichizi -
02 05.01.2022 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi GDPR
01 05.01.2022 pentru acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare și dezvoltare pe anul 2021 -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

ARHIVA 2023

ARHIVA 2022

ARHIVA 2021

ARHIVA 2020