Hotărârile autorității deliberative

Acte administrative adoptate de Consiliul local, acte cu caracter normativ, individual; Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative;Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații
96 27.11.2020 privind constituirea Comisiei de recepție pentru bunuri, servicii și lucrări cu complexitate redusă în cadrul UAT comuna Șieuț -
95 24.11.2020 privind stabilirea indemnizației salariale domnului SIMIONCA FLORIN-IONEL, viceprimar al comunei Șieuț -
94 24.11.2020 privind stabilirea indemnizației salariale domnului IVAN MIHAI-GHEORGHE, primar al comunei Șieuț -
92 23.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
91 23.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne la beneficiarii de ajutor social -
90 23.11.2020 privind numirea personalului tehnic auxiliar de pe lângă Birourile electorale al Secțiilor de votare nr.268 Șieuț, 269 Ruștior, 270 Sebiș și 271 Lunca, pentru realizarea operațiunilor referitoare la desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 -
89 18.11.2020 privind desemnarea unei persoane în calitate de responsabil de mediu în cadrul UAT comuna Șieuț -
88 18.11.2020 privind rectificarea bugetului local, modificarea și virarea unor credite bugetare pe anul 2020 -
87 17.11.2020 privind numirea persoanei responsabilă cu implementarea colectării selectivă a deșeurilor, în cadrul primăriei comunei Șieuț -
86 17.11.2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de complexitate redusă în cadrul primăriei comunei Șieuț -
85 17.11.2020 pentru organizarea inventarierii patrimoniului comunei Șieuț, cu ocazia predării-primirii gestiunii la actualul viceprimar al comunei Șieuț -
84 17.11.2020 privind aprobarea componenței Comitetului local pentru Situații de Urgență Șieuț, a Centrului operativ cu activitate temporară precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestora -
83 17.11.2020 privind desemnarea domnului Gotea Dumitru, secretar general al comunei Șieuț, persoană responsabilă cu evidența militară și mobilizare la locul de muncă, la nivelul UAT comuna Șieuț -
82 17.11.2020 privind reorganizarea Comisiei de aparare în cadrul U.A.T. comuna Șieuț -
81 13.11.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 19 noiembrie 2020 -
80 12.11.2020 privind desemnarea domnului BUTA VICTOR în calitate de reprezentant al primarului comunei Șieuț în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Șieuț -
79 03.11.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință EXTRAORDINARĂ, în data de 10 noiembrie 2020 -
44 17.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral la nivelul comunei Șieuț -
43 24.07.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ORDINARĂ în data de 30 iulie 2020 -
37 30.06.2020 privind rectificarea bugetului local, modificarea și virarea unor credite bugetare pe anul 2020 -
36 23.06.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ORDINARĂ în data de 30 iunie 2020 -
32 21.05.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ORDINARĂ în data de 28 mai 2020 -
30 24.04.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ORDINARĂ în data de 30 aprilie 2020 -
29 13.04.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință EXTRAORDINARĂ în data de 15 aprilie 2020 -
28 28.05.2020 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Amenajarea drumului Dosului în localitatea Sebiș” -
22 27.02.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință EXTRAORDINARĂ în data de 4 martie 2020 -
21 27.02.2020 privind constituirea Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din România, în anul 2021 la nivelul UAT - Comuna Șieuț -
20 27.02.2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol, la nivelul UAT - Comuna Șieuț -
16 12.02.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ORDINARĂ în data de 18 februarie 2020 -
15 12.02.2020 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (P.O.A.D.) 2020-2021, la nivelul U.A.T. - comuna Șieuț -
14 16.01.2020 privind convocarea Consiliul local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 18 februarie 2020 -
01 08.01.2020 privind acoperirea definitvă a deficitului înregistrat în anul 2019 în secțiunea dezvoltare, a bugetului local al comunei Șieuț, înregistrat la 31.12.2019, în suma de 126.822,04 lei, din excedentul anului precedent -
Nr. Data Scurtă descriere Fișier Observații

în curs de actualizare...

Nr. Data Scurtă descriere Observații
96 27.11.2020 privind constituirea Comisiei de recepție pentru bunuri, servicii și lucrări cu complexitate redusă în cadrul UAT comuna Șieuț -
95 24.11.2020 privind stabilirea indemnizației salariale domnului SIMIONCA FLORIN-IONEL, viceprimar al comunei Șieuț -
94 24.11.2020 privind stabilirea indemnizației salariale domnului IVAN MIHAI-GHEORGHE, primar al comunei Șieuț -
92 23.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi -
91 23.11.2020 privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne la beneficiarii de ajutor social -
90 23.11.2020 privind numirea personalului tehnic auxiliar de pe lângă Birourile electorale al Secțiilor de votare nr.268 Șieuț, 269 Ruștior, 270 Sebiș și 271 Lunca, pentru realizarea operațiunilor referitoare la desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 -
89 18.11.2020 privind desemnarea unei persoane în calitate de responsabil de mediu în cadrul UAT comuna Șieuț -
88 18.11.2020 privind rectificarea bugetului local, modificarea și virarea unor credite bugetare pe anul 2020 -
87 17.11.2020 privind numirea persoanei responsabilă cu implementarea colectării selectivă a deșeurilor, în cadrul primăriei comunei Șieuț -
86 17.11.2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de complexitate redusă în cadrul primăriei comunei Șieuț -
85 17.11.2020 pentru organizarea inventarierii patrimoniului comunei Șieuț, cu ocazia predării-primirii gestiunii la actualul viceprimar al comunei Șieuț -
84 17.11.2020 privind aprobarea componenței Comitetului local pentru Situații de Urgență Șieuț, a Centrului operativ cu activitate temporară precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a acestora -
83 17.11.2020 privind desemnarea domnului Gotea Dumitru, secretar general al comunei Șieuț, persoană responsabilă cu evidența militară și mobilizare la locul de muncă, la nivelul UAT comuna Șieuț -
82 17.11.2020 privind reorganizarea Comisiei de aparare în cadrul U.A.T. comuna Șieuț -
81 13.11.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 19 noiembrie 2020 -
80 12.11.2020 privind desemnarea domnului BUTA VICTOR în calitate de reprezentant al primarului comunei Șieuț în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Șieuț -
79 03.11.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință EXTRAORDINARĂ, în data de 10 noiembrie 2020 -
44 17.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral la nivelul comunei Șieuț -
43 24.07.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ORDINARĂ în data de 30 iulie 2020 -
41 30.06.2020 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Protecția datelor GDPR
40 30.06.2020 privind încadrarea ca ”Asistent personal”, pentru persoana cu handicap grav Protecția datelor GDPR
39 30.06.2020 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Protecția datelor GDPR
38 30.06.2020 privind încetarea Contractului individual de muncă pe durată nedeterminată pentru asistent personal al persoanei cu handicap grav Protecția datelor GDPR
37 30.06.2020 privind rectificarea bugetului local, modificarea și virarea unor credite bugetare pe anul 2020 -
36 23.06.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ORDINARĂ în data de 30 iunie 2020 -
32 21.05.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ORDINARĂ în data de 28 mai 2020 -
30 24.04.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ORDINARĂ în data de 30 aprilie 2020 -
29 13.04.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință EXTRAORDINARĂ în data de 15 aprilie 2020 -
28 28.05.2020 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ”Amenajarea drumului Dosului în localitatea Sebiș” -
27 25.03.2020 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Protecția datelor GDPR
26 25.03.2020 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Protecția datelor GDPR
25 25.03.2020 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Protecția datelor GDPR
24 25.03.2020 privind modifcarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei Protecția datelor GDPR
23 25.03.2020 privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social Protecția datelor GDPR
22 27.02.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință EXTRAORDINARĂ în data de 4 martie 2020 -
21 27.02.2020 privind constituirea Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din România, în anul 2021 la nivelul UAT - Comuna Șieuț -
20 27.02.2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol, la nivelul UAT - Comuna Șieuț -
19 27.02.2020 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Protecția datelor GDPR
18 27.02.2020 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Protecția datelor GDPR
17 27.02.2020 privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Protecția datelor GDPR
16 12.02.2020 privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ORDINARĂ în data de 18 februarie 2020 -
15 12.02.2020 privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (P.O.A.D.) 2020-2021, la nivelul U.A.T. - comuna Șieuț -
14 16.01.2020 privind convocarea Consiliul local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 18 februarie 2020 -
13 16.01.2020 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu 1 ianuarie 2020 Protecția datelor GDPR
12 16.01.2020 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu 1 ianuarie 2020 Protecția datelor GDPR
11 16.01.2020 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu 1 ianuarie 2020 Protecția datelor GDPR
10 16.01.2020 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu 1 ianuarie 2020 Protecția datelor GDPR
09 16.01.2020 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu 1 ianuarie 2020 Protecția datelor GDPR
08 16.01.2020 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu 1 ianuarie 2020 Protecția datelor GDPR
07 16.01.2020 privind stabilirea salariului de bază pentru doamna Seica Daniela Camelia, asistent personal al persoanei cu handicap grav Seica Gheorghiță Daniel, începând cu 1 ianuarie 2020 Protecția datelor GDPR
06 16.01.2020 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu 1 ianuarie 2020 Protecția datelor GDPR
05 16.01.2020 privind stabilirea salariului de bază pentru asistent personal al persoanei cu handicap grav, începând cu 1 ianuarie 2020 Protecția datelor GDPR
04 16.01.2020 privind stabilirea indemnizațiilor lunare de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav, începând cu data de 1 ianuarie 2020 Protecția datelor GDPR
03 08.01.2020 privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav Protecția datelor GDPR
02 08.01.2020 privind acordarea Diplomei de fidelitate unor cupluri de căsătoriți din comuna Șieuț, care au împlinit în anul 2019, cincizeci de ani de căsătorie neîntreruptă și unor persoane vârstnice Protecția datelor GDPR
01 08.01.2020 privind acoperirea definitvă a deficitului înregistrat în anul 2019 în secțiunea dezvoltare, a bugetului local al comunei Șieuț, înregistrat la 31.12.2019, în suma de 126.822,04 lei, din excedentul anului precedent -
Nr. Data Scurtă descriere Observații

în curs de actualizare...