ART. 134 Convocarea ședințelor consiliului local

(1) Consiliul local se convoacă după cum urmează:
a) prin dispoziție a primarului, în cazurile prevăzute la art. 133 alin. (1), alin. (2) lit. a) și c);
b) prin convocare semnată de către consilierii locali care au această inițiativă, în cazul prevăzut la art. 133 alin. (2) lit. b).

(2) Consilierii locali sunt convocați în scris sau, în funcție de prevederile regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, prin mijloace electronice, prin grija secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cel târziu în ziua ulterioară primirii de către acesta a dispoziției sau documentului de convocare inițiat de cel puțin o treime din numărul consilierilor locali în funcție.

Codul administrativ din 03.07.2019

privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință EXTRAORDINARĂ în data de 21 septembrie 2020 ora 10:00

vizualizare document

privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ORDINARĂ în data de 26 august 2020 ora 10:00

vizualizare document

privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință EXTRAORDINARĂ în data de 16 iulie 2020

vizualizare document

privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință EXTRAORDINARĂ în data de 16 iulie 2020

vizualizare document

privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ORDINARĂ în data de 30 iunie 2020

vizualizare document

privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ORDINARĂ în data de 30 iunie 2020

vizualizare document

în conformitate cu prevederile art.135, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 din 03.07.2019, privind Codul administrativ, prin Dispoziția primarului comunei Șieuț nr.32 din 21.05.2020, s-a convocat în data de Joi - 28 mai ora 13:00 ședință Ordinară a Consiliului local

vizualizare document

în conformitate cu prevederile art.135, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 din 03.07.2019, privind Codul administrativ, prin Dispoziția primarului comunei Șieuț nr.30 din 24.04.2020, s-a convocat în data de Joi - 30 Aprilie ora 10:00 ședință Ordinară a Consiliului local

vizualizare document

privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ORDINARĂ, în data de 23 ianuarie 2020

vizualizare document