U.A.T. Șieuț

Documente de interes public

Oferte vânzare teren conform Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan

Alte anunțuri de interes public

Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Șieuț și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020

vizualizare document Regulament cadru

Anunțuri achiziții publice directe, anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concursuri de soluții, inițiere proiecte.

Răspunsuri solicitări U.A.T. Șieuț