• Comisia pentru programul de dezvoltare economică, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat, gospodărire comunală, agricultură urbanism și amenajarea teritoriului

    Buta Victor (preşedinte), Andrecut Ilie-Iulian (secretar), Cotoc Marian (membru), Dumbrãvan Ioan (membru), Simionca Marin-Grigore (membru)

  • Comisia pentru administraţia publică locala, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, protecţia mediului, turism, comerţ şi servicii

    Olar Partenie (preşedinte), Gotea Vasile-Vasile (secretar), Oltean Groze-Teodor (membru)

  • Comisia pentru invãţãmânt, sãnãtate, familie, muncã şi protecţie socialã, tineret sport culturã şi culte

    Ivan Mihai-Gheorghe (preşedinte), Simionca Ioan (secretar), Simionca Florin-Ionel (membru)