Regulament de organizare si functionare

Regulament de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Șieuț

Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Sieut este elaborat in temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului - Cadru de organizare si functionare a Consiliilor locale, aprobat prin Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 35/2002 si aprobata prin Legea nr. 673/2002 si ale Legii nr. 393/2004 prvind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a prevederilor Legii nr. 53/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

Consiliul local al comunei Sieut este autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, care functioneaza autonom, asigura realizarea autonomiei locale si rezolvarea treburilor politice din comuna, in conditiile prevazute de lege.

In scopul respectarii legalitatii si asigurarii conditiilor optime pentru desfasurarea activitatii se adopta urmatoarele norme, care constituie Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Sieut.


Descarcă regulament in format PDF,
(dimensiune fișier 1.97 Mb)