ART. 7

În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
Emitent: Parlamentul României
Publicat în Monitorul oficial nr. 749 din 3 decembrie 2013

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 față de impozitele și taxele locale pentru anul 2020

vizualizare document

privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020

vizualizare document

privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, a două spații din imobilul Dispensar uman Șieuț (parter), situat în localitatea Șieuț, nr.184, înscris în CF 25831 Șieuț nr. cadastral 25831-C1, aparținând domeniului public al comunei Șieuț, destinate pentru cabinete medicale de medicină generală de familie și cabinet stomatologic, utilizate doar în scopul desfășurării de activități medicale specifice, pentru și în folosul locuitorilor comunei Șieuț

vizualizare document

privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol la nivelul comunei Șieuț pentru perioada 2020-2024

vizualizare document

privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local realizat la finele anului 2019, pentru acoperirea deficitului pe anul 2020

vizualizare document