ART. 7

În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică*)
Emitent: Parlamentul României
Publicat în Monitorul oficial nr. 749 din 3 decembrie 2013

privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2020

vizualizare document

privind modalitatea de întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol la nivelul comunei Șieuț pentru perioada 2020-2024

vizualizare document

privind aprobarea utilizării excedentelor bugetului local realizat la finele anului 2019, pentru acoperirea deficitului pe anul 2020

vizualizare document