Consiliul local Sieuț - hotărâri adoptate în anul 2018

 • H.C.L. Șieuț nr. 44 din 23.08.2018

  privind alegerea președintelui de ședință al Consiliul local al comunei Șieuț

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 45 din 23.08.2018

  privind aprobarea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr.8 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare respectiv ”Activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud” nr. 1908/02.09.2016

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 46 din 23.08.2018

  privind modificarea anexei grafice inițiale a traseului ”Via Transilvanica”, aprobată prin H.C.L. Șieuț nr.36 din 21.06.2018, privind aprobarea participării Comunei Șieuț la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei)

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 47 din 23.08.2018

  privind aprobarea actualizării Devizului general, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții ”Amenajare centru civic în localitatea Șieuț”

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 48 din 23.08.2018

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din UB 7pa UA Sc. Dispensar Uman Șieuț, conform a.p.v. nr.554 TP

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 49 din 23.08.2018

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din UB 7.4 UA 46A, 47A, 48A, 48B, 48C, 49A, 49B, 49E ”Tomnatec”, pădure comunală a satului Șieuț, conform a.p.v. nr.555 IG

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 50 din 23.08.2018

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din UB 7.4 UA 62A ”Frumușica”, pădure comunală a satului Șieuț, conform a.p.v. nr.556 IG

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 51 din 23.08.2018

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din UB 7.4 UA 62B, 62C ”Frumușica2”, pădure comunală a satului Șieuț, conform a.p.v. nr.557 TC

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 52 din 23.08.2018

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din UB 7.4 UA 41A, 42A ”Păltiniș”, pădure comunală a satului Șieuț, conform a.p.v. nr. 558 IG

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 53 din 23.08.2018

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din UB 7,3 UA 37A ”Haita”, pădure comunală a satului Șieuț, conform a.p.v. nr. 559 IG

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 54 din 23.08.2018

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din UB 7,3 UA 38F, 39A ”Haita”, pădure comunală a satului Șieuț, conform a.p.v. nr. 560 TC

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 55 din 23.08.2018

  privind aprobarea valorificării cantității de 294 mc material lemnos, aflat la drum auto în fază fasonat, din partida nr. 11322494, din UB 7, U.A. 7C ”Cofurii”, pădure comunală a satului Sebiș

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 56 din 13.09.2018

  privind stabilirea traseului microbusului "Transport școlar" din dotarea primăriei comunei Șieuț

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 57 din 13.09.2018

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din UB 7.4 UA 43A ”Păltiniș” pădure comunală a satului Șieuț, conform a.p.v. nr.561 IG

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 58 din 13.09.2018

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din UB 7,3 UA 40C, 44A ”Haita” pădure comunală a satului Șieuț, conform a.p.v. nr.562 IG

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 59 din 13.09.2018

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din UB 7,4, UA 50C, 50D, 51A, 51D, 49E ”Tomnatec”, pădure comunală a satului Șieuț, conform a.p.v. nr. 563 IG

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 60 din 13.09.2018

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din UB 7.4, UA61A, 61B, 61C, ”Frumușica”, pădure comunală a satului Șieuț, conform a.p.v. nr. 564 IG

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 61 din 13.09.2018

  privind modificarea Art.2 HCL nr.48 din 23.08.2018, privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din UB 7PA UA Sc. Dispensar Uman Șieuț, conform a.p.v. nr. 554 TP

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 62 din 13.09.2018

  privind modificarea Art.2 HCL nr.55 din 23.08.2018, privind aprobarea valorificării cantității de 294 mc material lemnos, aflat la drum auto în fază fasonat, din partida nr. 11322494, din UB 7, U.A. 7C ”Cofurii”, pădure comunală a satului Sebiș

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 63 din 13.09.2018

  privind modificarea Art. 3 din HCL nr.106 din 21.12.2017, privind aprobarea exploatării masei lemnoase din UB 7, U.A. 23D ”Cofurii” pădure comunală a satului Sebiș, conform a.p.v. nr.485 P2

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 64 din 13.09.2018

  privind modificarea art. 1 și art. 2 din HCL nr. 105 din 21.12.2017, privind aprobarea exploatării masei lemnoase din UB 7, U.A. 24D ”Cofurii”, pădure comunală a satului Sebiș, conform a.p.v. nr.484 PR

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 65 din 13.09.2018

  privind aprobarea asocierii comunei Șieuț, cu Unitățile administrativ-teritoriale ale județului Bistrița-Năsăud pentru constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, jud. Bistrița-Năsăud.

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 66 din 13.09.2018

  privind rectificarea nr. 4 a Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Șieuț, pe anul 2018.

  Descarcă document