Hotărâri adoptate în anul 2019

 • H.C.L. Șieuț nr. 40 din 27.06.2019

  privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 41 din 27.06.2019

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din UB 7.4 ua 60E, 62B, 62C ”Frumușica”, pădure comunală a satului Șieuț, conform a.p.v. nr.166 F TC

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 42 din 27.06.2019

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din pădurea comunală a satului Șieuț, UB 7.4 ua 52A ”LOPATA”, conform a.p.v. nr.155F P2

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 43 din 27.06.2019

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din pădurea comunală a satului Șieuț, UB 7.4 ua 58A, 59A, ”FRUMUȘICA”, conform a.p.v. nr.165F A1

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 44 din 27.06.2019

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din pădurea comunală a satului Șieuț, UB 7.4 ua 46A, 47A, ”TOMNATEC 2”, conform a.p.v. nr.154F IG

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 45 din 27.06.2019

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din pădurea comunală a satului Șieuț, UB 7.4 ua 46C, ”TOMNATEC 1”, conform a.p.v. nr.156F TC

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 46 din 27.06.2019

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din pădurea comunală a satului Șieuț, UB 7.3 ua 31C, 32A, ”HAITA 1”, conform a.p.v. nr.161F SR

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 47 din 27.06.2019

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din pădurea comunală a satului Șieuț, UB 7.3 ua 45C, 45E, ”HAITA 2”, conform a.p.v. nr.153F TC

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 48 din 27.06.2019

  privind aprobarea exploatării și valorificării masei lemnoase din pădurea comunală a satului Șieuț, UB 7.3 ua 31B, ”HAITA”, conform a.p.v. nr.168F IG

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 49 din 27.06.2019

  privind rectificarea bugetului comunei Șieuț, pe anul 2019

  Descarcă document (+ Anexe Buget)
 • H.C.L. Șieuț nr. 53 din 25.07.2019

  privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Șieuț a unui imobil - teren neproductiv, situat în extravilanul localității Sebiș, comuna Șieuț

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 54 din 29.08.2019

  privind alegerea președintelui de ședință al consiliului local al comunei Șieuț

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 55 din 29.08.2019

  privind aprobarea organigramei și statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț și a serviciilor publice de interes local

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 56 din 29.08.2019

  privind aprobarea exploatării și valorificării unui volum brut total de 586 mc masa lemnoasă din fondul forestier al comunei Șieuț, aflat în administrare la Ocolul Silvic Dealu Negru

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 57 din 29.08.2019

  privind rectificarea bugetului comunei Șieuț pe anul 2019

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 58 din 25.07.2019

  privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173300251 din 21.06.2017 în valoare de 4.524.00 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 7.2

  Descarcă document