Hotărâri adoptate în anul 2019 ( nr. 1 - 4 )

 • H.C.L. Șieuț nr. 1 din 31.01.2019

  privind organizarea rețelei școlare în comuna Șieuț pentru anul școlar 2019 - 2020

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 2 din 31.01.2019

  privind stabilirea salariului de bază pentru funcțiile publice, funcțiile contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Șieuț și serviciile publice de interes local subordonate Consiliului local, începând cu 1 Ianuarie 2019

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 3 din 31.01.2019

  privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din jud. Bistrița-Năsăud, respectiv activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale și managementul stațiilor de transfer și al centrelor de colectare din jud. Bistrița-Năsăud.

  Descarcă document
 • H.C.L. Șieuț nr. 4 din 31.01.2019

  privind aprobarea prețului de vânzare directă pentru cantitatea de 60 mc. masă lemnoasă pe picior, din fondul forestier proprietate publică a comunei Șieuț, administrat de Regia Autonomă - Ocolul silvic Valea Șieului R.A.

  Descarcă document