ART. 68
(1) În exercitarea atribuțiilor sale primarul emite dispoziții cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoștință publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.

ART. 77
Primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale și aparatul de specialitate al primarului constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită primăria comunei, orașului sau municipiului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Legea administrației publice locale nr. 215/2001

privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință EXTRAORDINARĂ în data de 15 aprilie 2020

Vizualizare document

privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului Oltean Toader

Vizualizare document

privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului Melean Dumitru

Vizualizare document

privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului Notar Ionuț-Marius

Vizualizare document

privind modifcarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei pentru doamna Notar Luminița Claudia

Vizualizare document

privind încetarea dreptului la plată a ajutorului social, pentru doamna Notar Luminița Claudia

Vizualizare document

privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință EXTRAORDINARĂ în data de 4 martie 2020

Vizualizare document

privind constituirea Comisiei pentru recensământul populației și locuințelor din România, în anul 2021 la nivelul UAT - Comuna Șieuț

Vizualizare document

privind constituirea Comisiei comunale pentru recensământul general agricol, la nivelul UAT - Comuna Șieuț

Vizualizare document

privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului Talpa Ioan

Vizualizare document

privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav doamnei Gordon Zânuca

Vizualizare document

privind încetarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav domnului Gotea Dumitru

Vizualizare document

privind convocarea Consiliului local al comunei Șieuț, în ședință ORDINARĂ în data de 18 februarie 2020

Vizualizare document

privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (P.O.A.D.) 2020-2021, la nivelul U.A.T. - comuna Șieuț

Vizualizare document

privind convocarea Consiliul local al comunei Șieuț, în ședință ordinară, în data de 18 februarie 2020

Vizualizare document

privind stabilirea salarului de baza pentru doamna Creța Ionuca, asistent personal al persoanei cu handicap grav Creța Ionel, începând cu 1 ianuarie 2020

Vizualizare document

privind stabilirea salarului de baza pentru doamna Creța Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav Creța Petre, începând cu 1 ianuarie 2020

Vizualizare document

privind stabilirea salarului de baza pentru domnul Gordon Beniamin, asistent personal al persoanei cu handicap grav Pop Vasile, începând cu 1 ianuarie 2020

Vizualizare document

privind stabilirea salarului de baza pentru domnul Drăgan Vasile, asistent personal al persoanei cu handicap grav Drăgan Viorica Daniela, începând cu 1 ianuarie 2020

Vizualizare document

privind stabilirea salarului de baza pentru doamna Andrecut Maria Mirela, asistent personal al persoanei cu handicap grav Bugnar Maria, începând cu 1 ianuarie 2020

Vizualizare document

privind stabilirea salarului de baza pentru doamna Cotoc Maria, asistent personal al persoanei cu handicap grav Cotoc Paraschiva, începând cu 1 ianuarie 2020

Vizualizare document

privind stabilirea salarului de baza pentru doamna Seica Daniela Camelia, asistent personal al persoanei cu handicap grav Seica Gheorghiță Daniel, începând cu 1 ianuarie 2020

Vizualizare document

privind stabilirea salarului de bază pentru doamna Simionca Mariana, asistent personal al persoanei cu handicap grav Simionca Georgiana-Florina, începând cu 1 ianuarie 2020

Vizualizare document

privind stabilirea indemnizațiilor lunare de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav, începând cu data de 1 ianuarie 2020

Vizualizare document

privind stabilirea indemnizațiilor lunare de însoțitor pentru persoanele cu handicap grav, începând cu data de 1 ianuarie 2020

Vizualizare document

privind acordarea indemnizației lunare pentru persoana cu handicap grav doamnei TINIȘ MARIA

Vizualizare document

privind acordarea Diplomei de fidelitate unor cupluri de căsătoriți din comuna Șieuț, care au împlinit în anul 2019, cincizeci de ani de căsătorie neîntreruptă și unor persoane vârstnice

Vizualizare document

privind acoperirea definitvă a deficitului înregistrat în anul 2019 în secțiunea dezvoltare, a bugetului local al comunei Șieuț, înregistrat la 31.12.2019, în suma de 126.822,04 lei, din excedentul anului precedent

Vizualizare document