• Compartimentul, administratie publică, juridic resure umane, relatii cu publicul, stare civila şi asistenta socialã

  Gotea Leontina (inspector superior, tel.0766090415), Pantea Albina (inspector superior, tel.0741563693)

 • Compartimentul agricol, cadastru și fond funciar, urbanism şi amenajare teritoriu, registratură, registrul electoral

  Uilean Ana (consilier superior, tel.0766090414), Dedean Mirela (inspector principal, tel.0766090416), Horga Maria (referent superior, tel.0766090411)

 • Compartimentul contabilitate-economic, buget-finante, impozite si taxe, achiziţi publice, administrativ și gospodãrire locală

  Simionca Alexandru (consilier superior, tel.0766735842), Suteu Olga (inspector superior, tel.0769006041), Drăgan Maria (inspector superior, tel.0766090419), Nasaudean Dumitru (referent superior, tel.0766090413), Dumbravan Florina (guard, tel.0753473303), Buta Victor (sofer, tel.0766090412)

 • Serviciu Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

  Tîra Dumitru (sef SVSU, tel.0766090417, 0769/246927)