Publicări conform ORDINUL MINISTRULUI ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR NR.11/14.01.2011 pentru aplicarea prevederilor art. 76 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

Bugetul general al U.A.T. pe anul 2019 și estimări pentru ani 2020-2022 (formular 11)
Cheltuieli totale conform programului de investiții pe anul 2019 rectificat la 29.08.2019
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole și subcapitole pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
Anexa 2 la Raportul nr.2172 din 20.08.2019
Anexa 3 la Raportul nr.2172 din 20.08.2019 virări credite bugetare, reduceri, suplimentări și modificări alocații trimestriale
Anexa 7 Alte instituții și acțiuni sanitare (cap. 66.02.50, 66.02.50.50)
Anexa 7 Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe anul 2091 si est. pt. anii 2020-2022 (formular 10/05)
Anexa 7 formular 10/05, capitolul 51.02.01, 51.02.01.03 autorități executive și legislative (formular 10/05)
Anexa 7 formular 10/05, capitolul 55.02.30 dobânzi aferente datoriei publice interne (formular 10/05)
Anexa 7 formular 10/05, capitolul 61.02.05 protecție civilă și protecția contra incendiilor
Anexa 7 formular 10/05, capitolul 65.02.00 învățământ
Anexa 7 formular 10/02
Anexa 7 formular 10/02
Anexa 7 formular 10/05, capitolul 67.02.03, 67.02.03.07
Anexa 7 formular 10/05, capitolul 68.02.00, asistența acordată persoanelor în vârstă
Anexa 7 formular 10/05, capitolul 70.02.00, locuințe
Anexa 7 formular 10/05, capitolul 74.02.00, salubritate și gestiunea deșeurilor
Anexa 7 formular 10/05, capitolul 84.02.03, 84.02.03.01, transport rutier, drumuri și poduri
Anexa 7 formular 10/05, capitolul 70.10.50, alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale
Anexa 7 formular 10/05, capitolul 74.10.05, 74.10.05.01, salubritate și gestiunea deșeurilor
Anexa 7 formular 10/05, capitolul 80.10.01, 80.10.01.30, acțiuni generale economice și comerciale, alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 - cheltuieli
Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 (alte instituții și acțiuni sanitare / formular 10/05)
Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 (asistență acordată persoanelor în vârstă / formular 10/05)
Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 - venituri
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022
Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 (locuințe / formular 10/05 / Cap. 70.02.00)
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole, subcapitole și paragrafe pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 (formular 11/01)
Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 (salubritate și gestiunea deșeurilor / formular 10/05 / Cap. 74.02.00)
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 (formular 11/01)
Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 (transport rutier, drumuri și poduri / formular 10/05 / Cap. 84.02.03, 84.02.03.01)
Bugetul general al U.A.T. pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 (anexa 2 la HCL nr.52 din 25.07.2019
Anexa nr. 2 la HCL nr. 52 din 25.07.2019
Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 (dobânzi aferente datoriei publice interne / formular 10/05 / Cap. 55.02.30)
Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 (alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale / formular 10/05 / Cap. 70.10.50)
Cheltuieli totale conform programului de investiții pe anul 2019 rectificat la 25.07.2019
Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 (acțiuni generale economice și comerciale, alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale - formular 10/05, Cap. 80.10.01, 80.10.01.30)
Bugetul general centralizat pe anul 2019 și estimări pentru 2020-2022
Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 (salubritate și gestiunea deșeurilor / formular 10/05 / Cap. 74.10.05, Cod 74.10.05.01 + 74.10.05.02)
Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 (autorități executive și legislative, autorități executive / formular 10/05 / Cap. 51.02.01, 51.02.01.03)
Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 (învățământ / formular 10/05 / Cap. 65.02.00)
Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate, pe anul 2019 și estimări pentru anii 2020-2022 (protecție civilă și protecția contra incendiilor / formular 10/05 / Cap. 61.02.05)
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale, cămine culturale / formular 10/05 / Cap. 67.02.03, 67.02.03.07)